Vragen en tussenkomsten

Zitjes Ottenstadion

Het nieuwe stadion van AA Gent aan de Groothandelsmarkt zal in juli 2013, bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, in gebruik genomen kunnen worden. Op dat moment zal het Jules Ottenstadion zijn functie verliezen. Het stadion zal afgebroken worden, om plaats te maken voor een nieuwe woonwijk. Het AG SOB heeft hiervoor al een sloopvergunning aangevraagd bij de Vlaamse overheid. Hoewel het Ottenstadion al een hele tijd in gebruik is, lijkt toch nog een deel van de infrastructuur bruikbaar te zijn, waardoor het spijtig zou zijn mocht alles zomaar onder de sloophamer verdwijnen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de zitjes in het stadion.   Lees meer...

 


Elektrische laadpalen

Vorige legislatuur werd het ‘Lokaal Luchtkwaliteitsplan (2010-2015)’ goedgekeurd. In dit plan wordt nadruk gelegd op elektrisch vervoer en engageert de stad zich o.m. om een netwerk van elektrische laadpalen uit te bouwen op het openbaar domein. Lees meer...

 


Motie met de vraag naar behoud van de opera in Gent

Gent opende in 1840 één van de mooiste operagebouwen in Europa en en zette daarin tot op heden zijn rijke operageschiedenis verder. Stad Gent sloot als eigenaar van het gebouw eind jaren 80 een erfpachtovereenkomst af met de toenmalige nieuw opgerichte vzw Vlaamse Operastichting. Lees meer...

 


Zwerfvuil Brugse Poort

Vorige legislatuur werd door het toenmalige stadsbestuur een actieplan “Propere Stad 2008-2013 - Samen voor een proper Gent” uitgewerkt. Dit plan omvatte 35 acties om Gent proper te maken en te houden, waaronder het afsluiten van netheidscharters. Lees meer...

 


Taxi's Braunplein

Er werd mij gesignaleerd dat taxi’s het Braunplein vaak als doorsteek gebruiken (komende uit Klein Turkije naar Belfortstraat en omgekeerd). Een aantal zouden zelfs onder de Stadshal doorrijden. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Lees meer...

 


Muinkparkwijk

Buurtbewoners hebben naar aanleiding van een bewonersoverleg een aantal vragen en suggesties geformuleerd bij de verkeerssituatie in de Tentoonstellingslaan. Lees meer...

 


Hondenpoeppaaltjes

In het bestuursakkoord 2013-2018 staat aangegeven dat de nieuwe bestuursploeg de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten wil opvoeren. Waar nodig moeten meer en/of grotere afvalbakken geplaatst worden of moet de ophaalfrequentie worden verhoogd. De begeleider van een hond is altijd verantwoordelijk voor het opruimen van de hondenpoep en het reinigen van de bevuilde plaats. Lees meer...

 


Onderhoud terreinen Keiskant

Ik werd onlangs door enkele buurtbewoners van het speelterrein Keiskant in Drongen uitgenodigd om enkele problematieken aan te kaarten. Toen ik ter plaatse ging kijken, kon ik zelf vaststellen dat de terreinen rondom de sporthal er desolaat en verwaarloosd bij liggen. Overal ligt zwerfafval, her en der verspreid op de parking, de bermen en de speeltuin. De vuilnisbak aan de wandelweg tussen de golfsite en de voetbalterreinen wordt door niemand beheerd, waardoor het vuil naast de bak ligt gestapeld. Lees meer...

 


Toestand Keiskantstraat Drongen

Ik werd onlangs door enkele buurtbewoners van het speelterrein Keiskant in Drongen uitgenodigd om enkele problematieken aan te kaarten. Toen ik ter plaatse ging kijken, kon ik zelf vaststellen dat de terreinen rondom de sporthal er desolaat en verwaarloosd bij liggen. Ik stelde daarom dan ook een vraag aan schepen Tapmaz. Lees meer...

 


Beiaard Belfort

De beiaardtrommel, die de automatische melodieën aanstuurt die op gezette tijdstippen vanuit het Belfort weerklinken, wordt tweejaarlijks leeggehaald om er nieuwe melodieën op te installeren. Omdat de vorige keer dat dit proces heeft plaatsgevonden dateert van bijna twee jaar geleden, wens ik het stadsbestuur volgende vragen te stellen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   41   42   43   44   45     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.