Speelruimte koppelingsgebied Desteldonk

10 oktober 2014

Ruim twee jaar geleden was met de feestelijke opening van de groene buffer in Desteldonk het eerste koppelingsgebied in de Gentse Kanaalzone een feit. Ter hoogte van de kantoren van het Havenbedrijf Gent werd reeds een parkzone aangelegd met onder meer picknicktafels, pingpongtafel en petanqueveld.

Bewoners van Desteldonk kaarten, na het sluiten van het kleuterschooltje, echter ook het gebrek van speelmogelijkheden voor kinderen aan en zien vooral in de groene buffer een geschikte locatie voor het integreren van een aantal speelelementen. Daarenboven bestaat de vraag naar het voorzien van publiek sanitair in het koppelingsgebied.

  • Bent u op de hoogte van deze vraag van de bewoners van Desteldonk?
  • Kan de schepen graag deze vraag bespreken met Vlaamse Landmaatschappij?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Deze zone als deel van het grotere koppelingsgebied Desteldonk-Noord en Zuid is recent aangelegd. Er is een lang voortraject geweest met bevraging uit de buurt. Wij waren tot op heden niet op de hoogte van deze vraag.

Het gebied werd in juni 2014 definitief opgeleverd. Wij hebben de mogelijkheid voor spelelementen wel eens onderzoeken. Speeltoestellen staan er echter niet op hun plaats in deze natuurlijke aangelegde zone. De waterpartij betreft ook een natuurcompensatie, dus ook de beoogde natuurdoelstellingen dienen ten alle tijde gerespecteerd te blijven. Ook merken we op dat uiteraard de beplanting nog moet groeien en op termijn er dan spontaan meer speel- en schuilmogelijkheden voor kinderen zullen ontstaan. Het terrein is wel eigendom van Havenbedrijf Gent en wordt beheerd door AMT (Vlaamse Afdeling Maritieme Toegang) en Havenbedrijf Gent, Er kan in overleg met Havenbedrijf Gent en Groendienst bekeken worden of kleinere ingrepen een optie zijn. Het is echter niet de bedoeling om sanitair te voorzien in dit koppelingsgebied.

Tom Balthazar
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.