Vragen en tussenkomsten

UiTPAS - de Gentse cijfers

Onlangs werd de Vlaamse Uitpas geëvalueerd en uitgebreid besproken in het Vlaams parlement. Hierbij werd de uitrol van de Uitpas verder onder de loep genomen, en werden beleidsvoorstellen geconcretiseerd. Een aantal cijfers werd meegegeven over de verschillende Uitpas-gemeenten, daarom had ik graag een detail van de Gentse cijfers. Lees meer...

 


Mijn tussenkomst in de gemeenteraad over de interventiekaart

Tijdens de gemeenteraad van 25 maart 2019 deed ik een tussenkomst over de interventiekaart. Lees meer...

 


Mijn tussenkomst in de gemeenteraad over het burgerinitiatief

Tijdens de gemeenteraad van 25 maart 2019 deed ik een tussenkomst over het burgerinitiatief. Lees meer...

 


Verkeerssituatie hoek Nieuwevaart - Frans van Ryhovelaan

Autobestuurders die op de Nieuwevaart rijden en rechts willen afslaan naar de Frans van Ryhovelaan hebben geen of een zeer beperkt zicht op het achterom komend fiets- en bromfietsverkeer op de Nieuwevaart. Enerzijds omwille van het fietspad dat niet vlak naast de rijweg ligt, en anderzijds door de tussenliggende parkeerstrook. Daarenboven mogen fietsers het fietspad gebruiken in de twee rijrichtingen, wat de situatie behoorlijk onoverzichtelijk maakt. Bij duisternis is er bovendien onvoldoende verlichting op het fietspad op en naar het kruispunt. Mogelijke oplossingen zouden er in kunnen bestaan dat er  betere verlichting op het fietspad in de buurt van het kruispunt wordt voorzien of dat er een aparte oversteeksequentie komt waarbij enkel fietspadgebruikers het kruispunt mogen overrijden, terwijl het andere verkeer dient te wachten. Lees meer...

 


Doorgang St.Gerolfstraat-Keiskantstraat

Op 26 oktober 2018 heb ik een schriftelijke vraag gesteld met betrekking tot de doorgang Sint-Gerolfstraat-Keiskantstraat. Het betreft meer bepaald de problematiek van het doorrijdend verkeer in de Keiskantstraat. Het antwoord was toen dat men mijn suggestie om bijkomende anti-doorrij infrastructuur te plaatsen t.h.v. het golfterrein zou laten onderzoeken. Intussen zijn we enkele maanden verder en doet het probleem zich nog steeds voor. Lees meer...

 


Verlichting Boekentoren

De Boekentoren staat sinds enkele jaren in het donker, omwille van de grondige restauratie.  De restauratie  van de buitengevel werd eind 2018 afgerond, overigens met een schitterend resultaat. In het voorjaar van 2016 communiceerde de stad dat de Boekentoren, na afloop van de restauratie van de buitenkant, uitgelicht zou worden.  Ze werd opgenomen in het Gentse lichtplan.  De stad sloot daarover een overeenkomst met de Universiteit Gent, als eigenaar van het gebouw.  De termijn voor realisatie werd toen geschat op 2 à 3 jaar. Lees meer...

 


Portaal Mijngezondheid

In mei vorig jaar werd het portaal Mijngezondheid gelanceerd, een federaal gezondheidsportaal voor iedere burger. Dit portaal is de toegangspoort naar alle mogelijke gezondheidsinfo die digitaal beschikbaar is voor de burger. Vandaag zijn er veel externe platformen die info aanbieden (bijv ziekenfondsen, digitale ziekenhuisnetwerken, eerstelijnshuizen, apothekers, …). Dat is goed, maar de meeste mensen vinden de weg niet naar die gegevens omdat ze zo versnipperd zitten. Met het portaal Mijngezondheid wilt men één toegangspoort creëren. Via Mijngezondheid krijg je toegang tot alle gegevens die digitaal beschikbaar zijn. Lees meer...

 


Debat rond religieuze en levensbeschouwelijke tekenen achter het loket

Gemeenteraad van 29 januari 2019: mijn tussenkomst over het debat rond religieuze en levensbeschouwelijke tekenen achter het loket.   Lees meer...

 


Toelichting bestuursakkoord: "samen met ambitie en durf voor ons Gent!"

Het bestuursakkoord is de start voor een toprit gedurende de komende zes jaar. Met een sterke kopman die ons over de Gentse kasseibanen zal leiden. We laten niemand achter, we durven bruggen oversteken en grenzen verleggen. We gaan met ons Open Vld peloton voor een stad in vooruitgang. We gaan met ambitie en durf voor ons Gent!   Lees hier de volledige tussenkomst.  
 


Zwerfkatten

Opvang van zwerfkatten is al langere tijd een probleem. Het is een goede zaak dat de gezonde zwerfkatten worden gesteriliseerd, op die manier voorkom je dat hun aantal steeds maar groter wordt. Lees meer...

 


<<  1   2   3   5   10   25   35     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.