Vragen en tussenkomsten

De Blauwe Hond

In België zijn er jaarlijks ongeveer 100.000 mensen het slachtoffer van een hondenbeet die medische verzorging vereist. Hondenbeten vormen daarom een ernstig probleem voor de volksgezondheid. De meeste bijtongevallen gebeuren in de thuisomgeving en vooral met jonge kinderen. In 86% van de gevallen wordt de beet uitgelokt door een actie van het kind naar de hond. Om bijtongevallen met kinderen te kunnen reduceren is het belangrijk dat zowel ouders als kinderen potentieel risicovolle situaties leren herkennen en zo kunnen vermijden. Lees meer...


Tijdelijke halte Fratersplein

Op Lijn 5 is er momenteel een omleiding n.a.v. de werken Doornzelestraat en Ham. Richting AZ Sint-Lucas loopt de alternatieve reisweg o.a. via het Fratersplein, waar een tijdelijke halte is aangebracht. Buurtbewoners hebben echter vernomen dat het om een blijvende halte zou gaan en niet om een tijdelijk halte zoals eerder aangekondigd. Het Fratersplein is een smalle straat waar het niet alleen moeilijk manoeuvreren is voor de bus, maar waar ook regelmatig ambulances passeren. Bovendien wordt de halte momenteel uitsluitend aangeduid met een haltepaal. Dit is onduidelijk voor parkeerders die er toch op de halte parkeren, waardoor de bus op straat moet stoppen met opstropping tot gevolg. Lees meer...


Vlaamse Opera - Gesprek met minister Schauvliege

In maart 2013 informeerde ik in de commissie Cultuur naar de reactie van het stadsbestuur op het eindrapport van de transitiemanager omtrent de fusie van de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Lees meer...


Zitjes Ottenstadion

Het nieuwe stadion van AA Gent aan de Groothandelsmarkt zal in juli 2013, bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, in gebruik genomen kunnen worden. Op dat moment zal het Jules Ottenstadion zijn functie verliezen. Het stadion zal afgebroken worden, om plaats te maken voor een nieuwe woonwijk. Het AG SOB heeft hiervoor al een sloopvergunning aangevraagd bij de Vlaamse overheid. Hoewel het Ottenstadion al een hele tijd in gebruik is, lijkt toch nog een deel van de infrastructuur bruikbaar te zijn, waardoor het spijtig zou zijn mocht alles zomaar onder de sloophamer verdwijnen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de zitjes in het stadion.   Lees meer...


Elektrische laadpalen

Vorige legislatuur werd het ‘Lokaal Luchtkwaliteitsplan (2010-2015)’ goedgekeurd. In dit plan wordt nadruk gelegd op elektrisch vervoer en engageert de stad zich o.m. om een netwerk van elektrische laadpalen uit te bouwen op het openbaar domein. Lees meer...


Motie met de vraag naar behoud van de opera in Gent

Gent opende in 1840 één van de mooiste operagebouwen in Europa en en zette daarin tot op heden zijn rijke operageschiedenis verder. Stad Gent sloot als eigenaar van het gebouw eind jaren 80 een erfpachtovereenkomst af met de toenmalige nieuw opgerichte vzw Vlaamse Operastichting. Lees meer...


Zwerfvuil Brugse Poort

Vorige legislatuur werd door het toenmalige stadsbestuur een actieplan “Propere Stad 2008-2013 - Samen voor een proper Gent” uitgewerkt. Dit plan omvatte 35 acties om Gent proper te maken en te houden, waaronder het afsluiten van netheidscharters. Lees meer...


Taxi's Braunplein

Er werd mij gesignaleerd dat taxi’s het Braunplein vaak als doorsteek gebruiken (komende uit Klein Turkije naar Belfortstraat en omgekeerd). Een aantal zouden zelfs onder de Stadshal doorrijden. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Lees meer...


Muinkparkwijk

Buurtbewoners hebben naar aanleiding van een bewonersoverleg een aantal vragen en suggesties geformuleerd bij de verkeerssituatie in de Tentoonstellingslaan. Lees meer...


Hondenpoeppaaltjes

In het bestuursakkoord 2013-2018 staat aangegeven dat de nieuwe bestuursploeg de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten wil opvoeren. Waar nodig moeten meer en/of grotere afvalbakken geplaatst worden of moet de ophaalfrequentie worden verhoogd. De begeleider van een hond is altijd verantwoordelijk voor het opruimen van de hondenpoep en het reinigen van de bevuilde plaats. Lees meer...


<<  1   5   10   25   48   49   50   51   52   53     >>