Vragen en tussenkomsten

Kunstwerk muur der schande

Midden januari is een aannemer eindelijk gestart met de sloop van de muur der schande. De blinde muur in de St. Michielsstraat is voor veel Gentenaars een doorn in het oog. Gebouwd in ‘76, herbergde het gebouw een parkeergarage en een turnzaal. Omdat men blijkbaar schrik had dat er ballen op straat zouden vliegen, heeft men geen ramen geplaatst. Lees meer...

 


Verzakkingen Ledergemstraat Oostakker

Begin 2012 hebben er wegenwerken plaatsgevonden in de Ledergemstraat in Oostakker. Helaas werden deze slordig afgewerkt, met verzakkingen tot gevolg. Er werd een grote, grijze vierkante plaat gelegd om die verzakkingen te overbruggen (ter hoogte van huisnummer 4). Lees meer...

 


Bollewerkstraat

In 2011 werden er verbeteringen aangebracht aan de trottoirs in de Bollewerkstraat. Dit is echter enkel gebeurd ter hoogte van de bushaltes. Het is nog steeds zo dat niet de gehele lengte van de straat over een verharde trottoir beschikt. Deze straat wordt toch tamelijk intensief gebruikt, nu zeker door de werken aan het station en het afsluiten van de Varendrieskouter. Lees meer...

 


Groene klokkenstoel

In navolging van de ‘groene daken’ werkt men in nieuwe bouwprojecten ook meer en meer met ‘groene gevels’, de zgn. verticale tuinen. Deze aanpak biedt tal van voordelen, maar zorgt tegelijk ook voor de verfraaiing van de gevel. Een ‘groene gevel’ kan dus ook een oplossing zijn om bouwwerken van een groene toets te voorzien. Lees meer...

 


Verlichting Kunstlaan

De sfeerverlichting die geplaatst werd in de Kunstlaan en gericht staat op de gevels zorgt ervoor dat het op het straatniveau een stuk donkerder is geworden. Dit heeft te maken met het feit dat de gevelverlichting ofwel omhoog is gericht, ofwel wordt gehinderd door balkons en loggia's die veelvuldig in de straat aanwezig zijn. Lees meer...

 


Varenparkje

Er bestaan plannen om de groenzone tussen de Eikvarenweg en de Struisvarenweg herin te richten. Op 3 maart 2012 heeft er een inspraakmoment met de buurt plaatsgevonden. Men had aangekondigd om in het najaar van 2012 al met een aantal voorbereidingen te starten, maar dit is uiteindelijk niet gebeurd. Lees meer...

 


Fietsenstalling Sint-Michielshelling

Begin november werd de fietsenstalling onder de Sint-Michielsbrug geopend. Fietsers kunnen er dagelijks hun fiets stallen van 7 uur ’s morgens tot 1 uur ’s nachts. In het weekend zelfs tot 3 uur. Deze fietsenstalling wordt bewaakt en is gratis. Lees meer...

 


Toestand bushalte Kruisstraat Drongen

De bushalte in de Kruisstraat in Drongen (aan de kant van de oneven huisnummers) is opnieuw overgroeid met gras en onkruid. Het stuk trottoir aan die halte is niet meer zichtbaar. Lees meer...

 


Kastanjebomen Begijnhoflaan

De Stad Gent besloot na onderzoek van de kastanjebomen in de Begijnhoflaan, de bomen te rooien. Ze zijn immers aangetast door de schadelijke honingzwam. De gerooide bomen zouden vervangen worden door lindebomen van zes tot zeven meter hoog. Lees meer...

 


Antoon Catriestraat

De bewoners van de Gewestweg N 461 (Antoon Catriestraat) hebben me gecontacteerd met betrekking tot de onveilige situatie in hun straat. De problematiek sleept al lang aan en is bij alle betrokken overheden genoegzaam bekend. Een heraanleg die leidt tot een veiligere straat voor alle weggebruikers dringt zich op. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   48   49   50   51     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.