›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Vragen en tussenkomsten

Gracht Louis Delebecquelaan

Ter hoogte van de Delebecquelaan nrs. 29 en 30 in Sint-Denijs-Westrem bevindt er zich een diepe verharde put die dienst doet als opvangbekken voor de gracht.  Dit was destijds voorzien als een tijdelijke oplossing voor het probleem van verstopping in de riolering en grachten in de Delebecquelaan.  Dit is hinderlijk voor de omwonenden. Niet alleen visueel doch ook vanuit het aspect veiligheid. Kleine kinderen die spelen in de straat lopen gevaar om in de put te vallen, met alle risico’s van dien. Lees meer...

 


Cécile Cautermanstraat

Op 19 februari 2018 heeft het college een anti-parkeermaatregel ingevoerd in de Cécile Cautermanstraat. De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen is de invoering van gele onderbroken belijning ter hoogte van huisnummer 14 om foutief parkeren tegen te gaan. De betreffende plaats bevindt zich tussen twee inritten en is te klein voor regulier parkeren. Lees meer...

 


Het gebruik van de wandelbusjes in Gent

De wandelbusjes zijn inmiddels een bekend fenomeen in het straatbeeld in de Gentse binnenstad. Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, Filip Watteeuw, heeft altijd gezegd dat de primaire doelgroep mensen betreft die moeilijk te been zijn doch dat er geen graten in zitten dat ook andere passanten gebruik maken van de busjes. Ik vernam echter dat er toch wel wat problemen zijn in verband met het gebruik door toeristen. Een gebruiker van het busje meldt mij dat zij werd verwelkomd door de chauffeur ‘op de sightseeing tour van veertig minuten’. Tijdens de rit wordt een toeristische uitleg gegeven die op sommige punten gewoon niet klopt: zo werden de Gras- en Korenlei bijvoorbeeld omgewisseld tijdens de uiteenzetting in het Nederlands en het (slecht) Engels. Lees meer...

 


Elektrische deelsteps

De Stad Oostende start met een nieuw initiatief inzake slim vervoer, met name elektrische deelsteps. Een elektrische deelstep is een ideaal vervoersmiddel voor korte afstanden. Na Brussel, waar dit enige tijd geleden is geïntroduceerd, stapt ook Oostende dus mee in dit verhaal. In Oostende zal men vanaf de maand mei 500 van dergelijke steps inzetten waarbij het bestuur mikt op een klantvriendelijk systeem met meerdere aanbieders via een app. Lees meer...

 


Chiplezer IVAGO

In onze stad is IVAGO verantwoordelijk voor het ophalen van dode gezelschapsdieren. Het gebeurt heel vaak dat eigenaars van weggelopen kattennooit teweten komen of het dier gestorven is. Nochtans moeten sinds  1 november 2017 alle katten geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd zijn. Bij het ophalen van de kadavers kan dus redelijk eenvoudig door IVAGO worden nagegaan aan wie het dier toebehoort. Op vandaag beschikt IVAGO helaas niet over een chiplezer die dergelijke identificatie mogelijk maakt. Verder zou in een systeem voorzien kunnen worden waarbij de eigenaars consequent op de hoogte worden gebracht als hun dier dood werd aangetroffen en opgehaald door de diensten van IVAGO. Eventueel kan worden gekeken naar een databank, of kunnen de eigenaars persoonlijk verwittigd worden. Lees meer...

 


UiTPAS - de Gentse cijfers

Onlangs werd de Vlaamse Uitpas geëvalueerd en uitgebreid besproken in het Vlaams parlement. Hierbij werd de uitrol van de Uitpas verder onder de loep genomen, en werden beleidsvoorstellen geconcretiseerd. Een aantal cijfers werd meegegeven over de verschillende Uitpas-gemeenten, daarom had ik graag een detail van de Gentse cijfers. Lees meer...

 


Mijn tussenkomst in de gemeenteraad over de interventiekaart

Tijdens de gemeenteraad van 25 maart 2019 deed ik een tussenkomst over de interventiekaart. Lees meer...

 


Mijn tussenkomst in de gemeenteraad over het burgerinitiatief

Tijdens de gemeenteraad van 25 maart 2019 deed ik een tussenkomst over het burgerinitiatief. Lees meer...

 


Zitbanken Kalandeberg

Eerder informeerde ik al een aantal keer naar de vernieuwing van de verouderde plastic zitbanken op de Kalandeberg. Eind 2015 luidde het antwoord dat het plein van de Kalandeberg in een globale aanpak voor het Centrum zou worden meegenomen. Het plein zou in 2017 worden aangepakt. In het najaar van 2017 ben ik hier nogmaals op tussen gekomen en toen mikte men op de tweede helft van 2018. De Kalandeberg zou bovendien de primeur krijgen van nieuwe zitbankprototypes. Intussen zijn we voorjaar 2019, maar zijn de werken nog niet gestart. Lees meer...

 


Verkeerssituatie hoek Nieuwevaart - Frans van Ryhovelaan

Autobestuurders die op de Nieuwevaart rijden en rechts willen afslaan naar de Frans van Ryhovelaan hebben geen of een zeer beperkt zicht op het achterom komend fiets- en bromfietsverkeer op de Nieuwevaart. Enerzijds omwille van het fietspad dat niet vlak naast de rijweg ligt, en anderzijds door de tussenliggende parkeerstrook. Daarenboven mogen fietsers het fietspad gebruiken in de twee rijrichtingen, wat de situatie behoorlijk onoverzichtelijk maakt. Bij duisternis is er bovendien onvoldoende verlichting op het fietspad op en naar het kruispunt. Mogelijke oplossingen zouden er in kunnen bestaan dat er  betere verlichting op het fietspad in de buurt van het kruispunt wordt voorzien of dat er een aparte oversteeksequentie komt waarbij enkel fietspadgebruikers het kruispunt mogen overrijden, terwijl het andere verkeer dient te wachten. Lees meer...

 


<<  1   2   3   4     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.