›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Blockchain technologie in Gent

9 oktober 2017

De voorbije weken en maanden lezen we steeds vaker dat het nieuwe technologische concept Blockchain alles in zich heeft om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop overheden omgaan met hun burgers en bedrijven. Met een blockchain kan ervoor worden gezorgd dat geen tussenpartijen nodig zijn om de betrouwbaarheid van transacties te waarborgen. Op die manier kunnen deze tussenpartijen zich meer op hun kerntaken focussen.

Een van de meest sprekende voorbeelden is dat van de applicatie die een adreswijziging of een verhuis zou kunnen valideren zonder tussenkomst van een wijkagent. Hierdoor zou de wijkagent zich kunnen toeleggen op zijn of haar politionele kerntaken in plaats van het administratieve werk van de woonstvaststelling.

Uiteraard zullen we voor dergelijke toepassingen afhankelijk zijn van initiatieven van hogere overheden. Recent gaf o.a. de Vlaamse overheid al aan dat er sinds dit jaar een aantal concrete proefprojecten lopen met het oog op het uittesten van de mogelijkheden van blockchain-technologie. Daarnaast zijn er ook reeds een aantal verkennende acties. Zo organiseerde bijvoorbeeld ook de stad Antwerpen al verschillende inspiratiesessies, ideeënwedstrijden, …

Ook in Gent zijn er beslist toepassingsmogelijkheden van de Blockchain-technologie. Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Worden binnen Digipolis en/of de stadsdiensten op dit moment al mogelijke toepassingen van de technologie verkend? Zo ja, op welke manier?
  • Zijn er binnen Digipolis en/of de stadsdiensten al concrete plannen om de technologie in de toekomst toe te passen? Zo ja, waarvoor?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

We verkennen deze technologie binnen Lab9K. Lab9K is een werking binnen Digipolis die opereert met studenten om nieuwe technologieën te evalueren.

Deze zomer zijn er een paar concepten uitgetest die verband houden met blockchain: kan men betaling van parkeren regelen via de blockchain? Ook is er gewerkt rond het opzetten van een lokale munt en het testen van de software die dit zou kunnen ondersteunen. Er zijn tevens verkennende gesprekken met de dienst Ontmoeten en Verbinden, om te kijken of de lokale munten zoals  Pluimen en Torekens gebaat zouden zijn met een implementatie op de blockchain.

Op basis van de inzichten die we deze zomer gekregen hebben, lijkt het ons best om de technologie zich nog wat verder te laten ontwikkelen.
Belangrijkste reden hiervoor is het ontbreken van laagdrempelige gebruiksvriendelijke applicaties om de blockchain te kunnen gebruiken.

De resultaten van deze evaluatie worden ontsloten op twee manieren. Het puur technische luik wordt gedocumenteerd via de site van Lab9K, het inhoudelijke luik, met de daaruit geleerde lessen ontsluiten we naar collega’s en derden via meet-ups.

Bovendien zorgt de dienst Coördinatie van Digipolis voor de aansturing van Lab9k zodat de opgedane kennis ook meteen gebruikt kan worden in het solutioning-proces binnen Digipolis. Langs die weg worden nieuwe technologieën mee afgewogen in het zoeken naar antwoorden op concrete vragen van de Stad.

We zien blockchain als een mogelijke verstoorder van veel technologie en processen, echter we mogen niet in de val trappen te denken dat er nu geen alternatief is. Zo werken veel dingen ook zonder deze technologie. Bij het voorbeeld dat gegeven werd, zou het valideren of iemand ergens woont gebeuren door getuigenissen van de buren die dit dan registreren op de blockchain. Die buren zouden nu gewoon via 'mijn gent' kunnen getuigen dat ze hun nieuwe buur hebben ontmoet, die getuigenissen zou men kunnen opslaan in een klassieke databank en gebruiken als validatie of iemand ergens woont. De drempels zijn in dit geval niet technisch maar eerder juridisch / sociaal.

Als we vooruit kijken, zien we de meerwaarde van blockchain en ledger technologie op bovenlokaal niveau, en verwachten we een revolutie de komende jaren rond het gesynchroniseerd houden van databanken tussen de verschillende overheden en haar partners.
We volgen deze evolutie via de gespecialiseerde kanalen, onder andere via https://www.v-ict-or.be.

Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.