Vragen en tussenkomsten

Vraag om uitleg over de ombouw van de R4 West en Oost in de Gentse regio

Tijdens de commissie mobiliteit stelde ik een vraag aan minister Peeters over de ombouw van de R4 West en Oost in de Gentse regio. Lees meer...


Vraag om uitleg over Kunst Aan Zet, de renteloze kunstlening

Tijdens de commissie cultuur stelde ik een vraag aan minister Jambon over Kunst Aan Zet, de renteloze kunstlening. Lees meer...


Vraag om uitleg over de Dag van de Cultuureducatie

Tijdens de commissie Cultuur stelde ik een vraag aan minister Jambon over de Dag van de Cultuureducatie. Lees meer...


Geluidsoverlast door verkeersmaatregelen

Maatregelen om tot een grotere verkeersveiligheid te komen, juichen wij vanuit onze fractie absoluut toe. Dit is vaak letterlijk een kwestie van levensbelang. Het is wel zo dat verkeersmaatregelen doordacht moeten worden genomen. Op een manier die zo weinig mogelijk hinder veroorzaakt voor de buurtbewoners. Dan gaat het bijvoorbeeld over geluidshinder die veroorzaakt kan worden door bepaalde ingrepen. Lees meer...


Lammerstraat

Met betrekking tot de verkeerssituatie in de (heraangelegde) Lammerstraat had ik een aantal vragen gericht aan schepen Watteeuw. Lees meer...


Vraag om uitleg over de Vlaamse brede heroverweging voor het beleidsdomein Cultuur

Tijdens de commissie Cultuur stelde ik een vraag aan minister Jambon over de Vlaamse brede heroverweging voor het beleidsdomein Cultuur. Lees meer...


Vraag om uitleg over de mogelijkheid om testevenementen te organiseren naar analogie van het initiatief in Nederland

Tijdens de commissie Cultuur stelde ik een vraag aan minister Jambon over de mogelijkheid om testevenementen te organiseren naar analogie van het initiatief in Nederland. Lees meer...


Tussenkomst dekolonisering

Tijdens de gemeenteraad op maandag 1 maart 2021 hield ik een tussenkomst over de actuele dekolonisering in onze stad. Klik hieronder door om mijn tussenkomst integraal te kunnen lezen. Lees meer...


Vraag om uitleg over het Gravensteen in Gent en burgerinspraak bij de open oproep van de Vlaamse bouwmeester

Tijdens de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed stelde ik een vraag aan minister Diependaele over het Gravensteen in Gent en burgerinspraak bij de open oproep van de Vlaamse bouwmeester. Lees meer...


Vraag om uitleg over de hervorming van het statuut van de kunstenaar

Tijdens de commissie Cultuur stelde ik een vraag aan miinister Jambon over de hervorming van het statuut van de kunstenaar. Lees meer...


<<  1   3   4   5   6   7   10   25   50   53     >>