Aanduiding blauwe zone

13 april 2021

Onder meer in Elsene wordt de blauwe zone niet enkel gesignaleerd met verkeersborden maar wordt het eveneens met aanduidingen op de grond aangegeven. Dit is een vrij eenvoudige maar heel duidelijke manier om het parkeerregime weer te geven. Een automobilist wordt zo bij het uitstappen herinnerd aan de verplichte parkeerschijf.

Ik vroeg schepen voor mobiliteit Watteeuw hoe deze staat tegenover deze wijze van signalisatie en of er hier opportuniteiten zijn voor onze stad.

Het antwoord van de schepen:

Geachte mevrouw D’Hose,

Stad Gent heeft gekozen om eerst een pilootproject op te zetten waarbij een aantal voorbehouden bewonersplaatsen, naast signalisatie, worden aangeduid a.h.v. specifieke belijning op de grond. Eens dit pilootproject klaar is wordt er, afhankelijk van de resultaten van de evaluatie, gekeken of en voor welke types dit wordt uitgebreid. Dit pilootproject loopt nu nog. Evaluatie ervan is voorzien in het najaar 2021.