Publiek sanitair

6 april 2021

De horeca is ondertussen vijf maanden gesloten. De nood aan publiek sanitair is nog nooit zo hoog geweest. In oktober vorig jaar stelde ik een vraag over drinkwaterfonteinen. In het antwoord van schepen Storms werd verwezen naar de studie dienstverlening publiek sanitair die toen zo goed als afgerond was.  

Ik vroeg de schepen of deze studie ondertussen afgerond is en zo ja, wat de conclusies/bevindingen zijn.

Het antwoord:

Geacht raadslid,

De nota is al op een aantal overlegstructuren besproken. Binnenkort wordt deze besproken op het college en geagendeerd ter goedkeuring.

Ik kan je wel al meegeven dat in elk publiek sanitair dat vernieuwd of gerenoveerd zal worden er een drinkwaterpunt zal voorzien worden.