Vragen en tussenkomsten

Lammerstraat

Met betrekking tot de verkeerssituatie in de (heraangelegde) Lammerstraat had ik een aantal vragen gericht aan schepen Watteeuw. Lees meer...

 


Vraag om uitleg over de Vlaamse brede heroverweging voor het beleidsdomein Cultuur

Tijdens de commissie Cultuur stelde ik een vraag aan minister Jambon over de Vlaamse brede heroverweging voor het beleidsdomein Cultuur. Lees meer...

 


Vraag om uitleg over de mogelijkheid om testevenementen te organiseren naar analogie van het initiatief in Nederland

Tijdens de commissie Cultuur stelde ik een vraag aan minister Jambon over de mogelijkheid om testevenementen te organiseren naar analogie van het initiatief in Nederland. Lees meer...

 


Tussenkomst dekolonisering

Tijdens de gemeenteraad op maandag 1 maart 2021 hield ik een tussenkomst over de actuele dekolonisering in onze stad. Klik hieronder door om mijn tussenkomst integraal te kunnen lezen. Lees meer...

 


Vraag om uitleg over het Gravensteen in Gent en burgerinspraak bij de open oproep van de Vlaamse bouwmeester

Tijdens de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed stelde ik een vraag aan minister Diependaele over het Gravensteen in Gent en burgerinspraak bij de open oproep van de Vlaamse bouwmeester. Lees meer...

 


Vraag om uitleg over de hervorming van het statuut van de kunstenaar

Tijdens de commissie Cultuur stelde ik een vraag aan miinister Jambon over de hervorming van het statuut van de kunstenaar. Lees meer...

 


Wegvallen parkeerplaatsen Rooigemlaan

Er is enige beroering ontstaan met betrekking tot de werken aan het kruispunt van de Bevrijdingslaan met de Rooigemlaan. Er verdwijnen heel wat parkeerplaatsen en de buurtbewoners maken zich ongerust. Het gaat om circa 15 plaatsen.

Lees meer...

 


Ad hoc fietsstallingen

Schepen voor mobiliteit Watteeuw maakt deze legislatuur verder werk van een fietsparkeerplan waarbij op wijkniveau wordt gewerkt. Dringende aanvragen waarbij niet gewacht kan worden tot wanneer de wijk wordt onderzocht waarop ze betrekking hebben, worden ad hoc behandeld.

Lees meer...

 


Vraag om uitleg over de bewering van de Vlaamse minister van Sport over de besteding van de middelen uit het noodfonds voor het lokale verenigingsleven

Tijdens de commissie Cultuur stelde ik een vraag aan minister Jambon over de bewering van de Vlaamse minister van Sport over de besteding van de middelen uit het noodfonds voor het lokale verenigingsleven. Lees meer...

 


Pingpongtafel Baudelopark

De stad zet sterk in op kleinschalige buurtsportinfrastructuur: trapveldjes, street workouts,... Terecht, het is de ideale manier om mensen aan het bewegen te krijgen, op de meest laagdrempelige manier. 

Lees meer...

 


<<  1   2   3   4   5   10   25   50   51     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.