Vragen en tussenkomsten

Wegvallen parkeerplaatsen Rooigemlaan

Er is enige beroering ontstaan met betrekking tot de werken aan het kruispunt van de Bevrijdingslaan met de Rooigemlaan. Er verdwijnen heel wat parkeerplaatsen en de buurtbewoners maken zich ongerust. Het gaat om circa 15 plaatsen.

Lees meer...

 


Ad hoc fietsstallingen

Schepen voor mobiliteit Watteeuw maakt deze legislatuur verder werk van een fietsparkeerplan waarbij op wijkniveau wordt gewerkt. Dringende aanvragen waarbij niet gewacht kan worden tot wanneer de wijk wordt onderzocht waarop ze betrekking hebben, worden ad hoc behandeld.

Lees meer...

 


Vraag om uitleg over de bewering van de Vlaamse minister van Sport over de besteding van de middelen uit het noodfonds voor het lokale verenigingsleven

Tijdens de commissie Cultuur stelde ik een vraag aan minister Jambon over de bewering van de Vlaamse minister van Sport over de besteding van de middelen uit het noodfonds voor het lokale verenigingsleven. Lees meer...

 


Pingpongtafel Baudelopark

De stad zet sterk in op kleinschalige buurtsportinfrastructuur: trapveldjes, street workouts,... Terecht, het is de ideale manier om mensen aan het bewegen te krijgen, op de meest laagdrempelige manier. 

Lees meer...

 


Vraag om uitleg over de aanvraag van kunstprojecten als eenmanszaak

Tijdens de commissie Cultuur stelde ik een vraag aan minister Jambon over de aanvraag van kunstprojecten als eenmanszaak. Lees meer...

 


Vraag om uitleg over de kandidatuur voor de titel 'Culturele Hoofdstad van Europa' in 2030

Tijdens de commissie cultuur stelde ik een vraag aan minister Jambon over de kandidatuur voor de titel 'Culturele Hoofdstad van Europa' in 2030. Lees meer...

 


Actuele vraag over de open brief van de cultuursector

Tijdens de commissie cultuur stelde ik eeen vraag aan minister Jambon over de open brief van de cultuursector. Lees meer...

 


Actuele vraag over cultuurcentra die gebruikt worden als locatie voor vaccinaties

Tijdens de commissie cultuur stelde ik een vraag aan minister Jambon over cultuurcentra die gebruikt worden als locatie voor vaccinaties. Lees meer...

 


Vraag om uitleg over het nieuwe cultuurkanaal 'Podium 19'

Tijdens de commissie cultuur stelde ik een vraag aan minister Jambon over het nieuwe cultuurkanaal 'Podium 19'. Lees meer...

 


Deelfietsen en deelsteps

In opvolging van mijn vraag van vorige zomer informeerde ik graag nog eens naar de inzichten van de schepen van mobiliteit inzake het deelfietsen in onze stad. De schepen deelde mee dat een allesomvattende evaluatie nog niet mogelijk was geweest.  Lees meer...

 


<<  1   2   3   4   5   10   25   49     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.