Vragen en tussenkomsten

Doorgang St.Gerolfstraat-Keiskantstraat

Op 26 oktober 2018 heb ik een schriftelijke vraag gesteld met betrekking tot de doorgang Sint-Gerolfstraat-Keiskantstraat. Het betreft meer bepaald de problematiek van het doorrijdend verkeer in de Keiskantstraat. Het antwoord was toen dat men mijn suggestie om bijkomende anti-doorrij infrastructuur te plaatsen t.h.v. het golfterrein zou laten onderzoeken. Intussen zijn we enkele maanden verder en doet het probleem zich nog steeds voor. Lees meer...

 


Verlichting Boekentoren

De Boekentoren staat sinds enkele jaren in het donker, omwille van de grondige restauratie.  De restauratie  van de buitengevel werd eind 2018 afgerond, overigens met een schitterend resultaat. In het voorjaar van 2016 communiceerde de stad dat de Boekentoren, na afloop van de restauratie van de buitenkant, uitgelicht zou worden.  Ze werd opgenomen in het Gentse lichtplan.  De stad sloot daarover een overeenkomst met de Universiteit Gent, als eigenaar van het gebouw.  De termijn voor realisatie werd toen geschat op 2 à 3 jaar. Lees meer...

 


Portaal Mijngezondheid

In mei vorig jaar werd het portaal Mijngezondheid gelanceerd, een federaal gezondheidsportaal voor iedere burger. Dit portaal is de toegangspoort naar alle mogelijke gezondheidsinfo die digitaal beschikbaar is voor de burger. Vandaag zijn er veel externe platformen die info aanbieden (bijv ziekenfondsen, digitale ziekenhuisnetwerken, eerstelijnshuizen, apothekers, …). Dat is goed, maar de meeste mensen vinden de weg niet naar die gegevens omdat ze zo versnipperd zitten. Met het portaal Mijngezondheid wilt men één toegangspoort creëren. Via Mijngezondheid krijg je toegang tot alle gegevens die digitaal beschikbaar zijn. Lees meer...

 


Debat rond religieuze en levensbeschouwelijke tekenen achter het loket

Gemeenteraad van 29 januari 2019: mijn tussenkomst over het debat rond religieuze en levensbeschouwelijke tekenen achter het loket.   Lees meer...

 


Toelichting bestuursakkoord: "samen met ambitie en durf voor ons Gent!"

Het bestuursakkoord is de start voor een toprit gedurende de komende zes jaar. Met een sterke kopman die ons over de Gentse kasseibanen zal leiden. We laten niemand achter, we durven bruggen oversteken en grenzen verleggen. We gaan met ons Open Vld peloton voor een stad in vooruitgang. We gaan met ambitie en durf voor ons Gent!   Lees hier de volledige tussenkomst.  
 


Zwerfkatten

Opvang van zwerfkatten is al langere tijd een probleem. Het is een goede zaak dat de gezonde zwerfkatten worden gesteriliseerd, op die manier voorkom je dat hun aantal steeds maar groter wordt. Lees meer...

 


Heraanleg Drongenplein

Op vrijdag  12 oktober 2018 werd het Drongenplein officieel ingehuldigd. Zowel het plein zelf als de nabije omgeving zijn terug toegankelijk. Ook de vernieuwing van de Oude Abdijstraat, waarbij de nadruk gelegd werd op veilig fietsverkeer en groen, kaderde binnen dit project. Lees meer...

 


Doorgang Sint-Gerolfstraat-Keiskantstraat

Ondanks de aanwezige signalisatie melden buurtbewoners dat automobilisten nog steeds trachten de golf en sporthal te bereiken vanuit de Sint-Gerolfstraat. Enkele honderden meter verder moeten zij echter vaststellen dat zij voor paaltjes komen te staan en effectief niet doorkunnen. Deze situatie wordt naar verluidt steeds erger. Vermits de aardeweg niet breed is probeert men achteruit te rijden, de paaltjes zouden er zelfs worden uitgehaald. Lees meer...

 


Kampeerwagens Yachtdreef

De afgelopen jaren vroeg ik al meermaals naar meer en betere infrastructuur voor kampeerwagens in Gent. Dat er duidelijk vraag is naar extra capaciteit in onze stad blijkt uit de permanente aanwezigheid van kampeerwagens op de parking langs de Yachtdreef. Lees meer...

 


Organisatie BK Wielrennen 2019

In het najaar van 2015 bevestigde u al dat het Belgisch kampioenschap wielrennen 2019 in Gent zou plaatsvinden, wellicht op 30 juni. Tijdens de commissie van december werden hier de algemene lastenvoorwaarden besproken en het wielerevenement staat inmiddels al vermeld op de website van de wielerbond op, inderdaad, zondag 30 juni 2019. Lees meer...

 


<<  1   2   3   4   5   10   25   36     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.