Vragen en tussenkomsten

Standplaatsen voor taxi's in de Overpoort

Taxichauffeurs die klanten of potentiële klanten willen opwachten ter hoogte van de Overpoort ondervinden daar problemen. Blijkbaar moeten de taxi’s nu rondjes rijden of wachten aan het Sint-Pieterplein, wat uiteraard geen evidentie is om passagiers op te pikken. Lees meer...

 


Openbare werken en toerisme

Dat er momenteel veel wegenwerken zijn in Gent is een understatement. Niet alleen de Gentenaars, de werknemers en bezoekers uit de nabije omgeving ondervinden hier dagelijks hinder van, ook toeristen worden ermee geconfronteerd. Lees meer...

 


Sluiting dierenparken

In antwoord op mijn schriftelijke vraag over het dierenpark in het Maaltebruggepark, liet u weten dat dit park helaas zal moeten sluiten omwille van besparingsredenen. Ondertussen zou het college beslist hebben om ook de dierenparken van het domein Claeys-Bouüaert en van het Frans Tochpark begeleid af te bouwen. Lees meer...

 


Geluidshinder noodbrug Drongen

Toen bleek dat voor de herstelling van de Pontbrug in Drongen de brug uit dienst moest worden genomen werd beslist een tijdelijk noodbrug te plaatsen om de toegang tot de Assels te verzekeren. Heel wat omwonende klagen echter de geluidshinder aan die deze noodbrug veroorzaakt. Lees meer...

 


Gratis draadloos internet in Gent

Enkele jaren geleden werd in Gent een proefproject opgestart rond gratis draadloos internet in de stad. Zo werd gratis surfen aan de Graslei mogelijk gemaakt voor iedereen. Dit proefproject werd positief geëvalueerd, en iedereen kan nu structureel genieten van gratis wifi op de Graslei. Lees meer...

 


Forfait jeugdploegen KFCO Olympia Gent

Enkele maanden geleden werd het stadsbestuur per brief op de hoogte gebracht van de financiële problemen van KFC Olympia Gent en werd officieel om steun gevraagd. Hierop werd de club een renteloze lening van €40.000 toegekend. Het ontleende bedrag mag uitsluitend aangewend worden ter ondersteuning en aanmoediging van de jeugdwerking van de club. Lees meer...

 


Vrijstelling begeleiders

Prijscategorie D in de tarievenlijst voor de sportinfrastructuur geldt voor alle Gentenaars tot en met 25 jaar, ouder dan 65 jaar, personen met een handicap en personeel van de Groep Gent. Er wordt in de tarieven echter geen onderscheid gemaakt tussen de effectieve sportbeoefenaar en zijn of haar eventuele begeleider. Lees meer...

 


Heraanleg Watermolenstraat

Binnenkort start de heraanleg van de BraVoKo-as. In fase 4 is het gedeelte van de Brabantdam tussen het François Laurentplein en de Gouvernementstraat aan de beurt. De Watermolenstraat zou volgens de plannen echter niet mee heraangelegd worden. Lees meer...

 


Gewijzigde verkeerscirculatie Rooigemwijk

De verkeerscirculatie in de wijk Rooigem is al enkele jaren voorwerp van discussie en werd reeds meermaals bijgestuurd. Bewoners van de wijk signaleren me dat de recente wijzigingen aan het verkeerscirculatieplan enkele negatieve effecten met zich meebrengen die de toestand naar verluidt ‘erger’ maakt dan de situatie enkele jaren geleden. Lees meer...

 


Trillingshinder en -schade

Regelmatig worden we geconfronteerd met klachten van bewoners over trillingshinder en eventuele schade door trillingen. De trillingen zijn vaak het gevolg van verkeersdrempels en -plateaus. In het verleden zijn ook de alternatieve rijbaankussen, naar overlast voor de directe omwonenden, geen oplossing gebleken. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   26   27   28   29   37     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.