Vragen en tussenkomsten

Belastingen alleenstaanden

Gent telt zo’n 50.000 singles maar ondanks diverse hervormingen is ons belastingsysteem nog steeds op het klassieke gezin gericht en dat maakt de uitdagingen voor singles bijzonder groot. Een aantal vaste kosten wegen immers vaak door in het budget van singles, bijvoorbeeld belastingen die forfaitair geheven worden, onafhankelijk van de gezinssamenstelling. Lees meer...

 


Toegankelijkheid publiek sanitair voor mensen met een beperking

In de buurt van het Sint-Veerleplein was een nijpend tekort aan publiek sanitair voor de vele toeristen. Om het sanitair in de kelders van het gerenoveerde complex van de Oude Vismijn te ontlasten werd nieuw publiek sanitair voorzien op het Sint-Veerplein zelf. Lees meer...

 


Digitaal 3D-infopunt in station Gent Sint-Pieters

In het station Gent-Sint-Pieters is een digitaal 3D-infopunt aanwezig voor bezoekers aan onze stad. Deze toepassing werd gerealiseerd in samenwerking met Toerisme Vlaanderen. Gent zette met dit infopunt naar verluidt de primeur van de eerste permanente, op afstand bemande toeristische 3D-toepassing ter wereld op zijn naam. Lees meer...

 


Aantal ontleningen in Bibliotheek Gent

In Gent kunt u met een lenerskaart gratis boeken ontlenen in de Hoofdbibliotheek, in de 14 bibliotheken in de wijken of deelgemeenten en in het Mobiel Bibliotheekpunt. Er kan in verschillende bibliotheken tegelijk ontleend worden. Lees meer...

 


Sluitingsdag recyclageparken

Een zestal maanden geleden stelde ik een vraag over de sluitingsdag van de recyclageparken van IVAGO. Die zijn immers open van dinsdag tot en met zaterdag. Nogal wat mensen die op zaterdag en/of zondag werken hebben net op maandag een vrije dag. Lees meer...

 


Stand van zaken realisatie kampeerwagenterrein

Vorig jaar antwoordde u positief op mijn vraag over de realisatie van een kampeerwagenterrein in Gent. Vanwege het ontbreken van kennis en ervaring over de bouw en de uitbating van een kampeerwagenterrein bij de stedelijke diensten werd Farys bereid gevonden om mee te werken aan het dossier. Lees meer...

 


Capaciteitsprobleem (jeugd)voetbalclubs

Deze zomer verschenen in de pers een aantal artikels over wachtlijsten bij diverse jeugdsportclubs. Het succes van het nationale hockeyteam tijdens de olympische spelen zou her en der zorgen voor wachtlijsten bij hockeyclubs, maar vooral het jeugdvoetbal blijkt te blijven kampen met een structureel probleem van te weinig plaatsen, trainers en scheidsrechters voor de jeugdspelertjes. Lees meer...

 


Onderbelichting Gentse pleinen

Ongeveer één jaar geleden stelde ik een vraag rond de openbare verlichting op de Oude Beestenmarkt. U antwoordde toen dat het feit dat het plein zelf niet bijkomend verlicht wordt een weloverwogen beleidskeuze is. Niettemin was u bereid om maatregelen te nemen om het risico op nachtelijke valpartijen te verminderen ter hoogte van het verlaagd kaaiplateau. Lees meer...

 


Impact terreurdreiging op Gentse toeristische en culturele sector

De dodelijke aanslagen in Brussel hebben een grote impact gehad op het culturele leven van onze hoofdstad. Maar ook in andere steden zijn de gevolgen voelbaar geweest. Lees meer...

 


Aanplanting braakliggend terrein J. Duquesnoylaan

Op het braakliggend terrein van de Jeroom Duquesnoylaan 14 in Sint-Denijs-Westrem werd enige tijd geleden een nieuwe Eandis-cabine geplaatst. Bewoners informeren echter ook al geruime tijd naar de verdere groene invulling (planten inlandse bomen) van dit perceeltje. Tot op heden echter zonder resultaat. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   26   27   28   29   50   51     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.