Hondenlosloopweide en -zwemplaats Europalaan

18 april 2017

In onze stad is het enkel toegelaten honden te laten zwemmen in de hondenzwemplaats aan de Europalaan. Na vandalisme is die echter tijdelijk gesloten. De hondenzwemplaats is echter nog steeds toegankelijk met alle risico’s van dien. Daarenboven ligt zowel de zwemplaats als de aanpalende losloopweide bezaaid met glasscherven waardoor al honden verwondingen opliepen.

Op de website van Stad Gent staat dat de hondenzwemplaats pas na de zomer zou worden hersteld. Nochtans nemen veel honden maar al te graag een frisse duik tijdens de warme zomermaanden.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Kan de hondenlosloopweide én –zwemplaats, in afwachting van herstelling, ter dege worden afgesloten?
  • Waarom zal de hondenzwemplaats pas na de zomer hersteld worden?
  • Zullen ook de glasscherven opgeruimd worden om verwondingen te voorkomen?
  • Zijn er ook problemen gekend met andere losloopweides in Gent? Zo ja, waar situeren deze zich?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Alle hondenlosloopweides kennen een half-intensief beheer. Dat betekent dat ze tussen april en oktober 4 keer gemaaid worden met een autograsmaaier. Deze maaier vangt het gemaaide gras op waarna het wordt afgevoerd. Daarnaast vullen de medewerkers van de Groendienst regelmatig de putten en staan zij in voor de netheid en de herstellingswerken aan de afsluiting, het hek… In het Sint-Baafskouterpark is de hondenbrigade bereid om zelf te putten te vullen. Zij zorgen er ook voor de netheid. De problematiek met glas is verbonden aan historische vervuiling. Er is dus geen sprake van doelbewust verwonden van dieren.

Ook in het Sint-Baafskouterpark stelt zich een gelijkaardig probleem. Het probleem dook op in het najaar van 2016 nadat het gras te kort werd gemaaid. De grasmat bood geen weerstand meer tegen opstuwend glas. De hondenlosloopweide in het Sint-Baafskouterpark werd gedeeltelijk afgezet met Herashekken met de bedoeling het gras te laten recupereren. In de loop van mei zullen deze hekken verwijderd worden en hopen we dat de grasmat voldoende dik is. Ondertussen ruimen zowel de hondenbrigade als de medewerkers van de Groendienst er regelmatig glas. De Groendienst voert het verzamelde glas af.

Momenteel is het al eventjes geleden dat glas werd meegeven door de hondenbrigade. De Groendienst volgt dit verder op en evalueert later of er bijkomende maatregelen moeten genomen worden. Voor zover we weten, stellen er zich – behalve aan de watersportbaan – in andere hondenlosloopweides geen problemen.

Het probleem aan de watersportbaan is structureel omdat er veel glas en stenen in de bodem aanwezig zijn als gevolg van een historische vervuiling. De Groendienst zal dit structureel aanpakken door 20 cm zuivere grond aan te voeren bovenop de vervuilde grond. Tussen de vervuilde grond en de aangevoerde grond zal een speciaal water-doorlaatbaar doek worden aangebracht om verdere migratie van glas en stenen uit de ondergrond naar de oppervlakte tegen te gaan. De werken zullen prioritair worden uitgevoerd maar zijn ingrijpend en zullen verschillende weken duren. Daarna moet de aangevoerde grond nog stabiliseren en pas nadien kan worden ingezaaid. Dit betekent concreet dat de weide nog minstens 2 maanden niet toegankelijk zal zijn.

De toegang tot de zone van de hondenlosloopweide en –zwemvijver aan de Watersportbaan werd op donderdag 30 maart 2017 afgezet met Herashekken. Ze blijven dus afgesloten tot het probleem structureel is opgelost.

Momenteel loopt er ook een prijsvraag om de afbakening van de hondenzwemvijver te vervangen. De huidige constructie is te gevoelig voor vandalisme en werd al verschillende keren stuk gemaakt. Zodra de leverancier is gekend zal de oude afbakening worden weggenomen en de nieuwe worden geplaatst.

Omdat deze werken nauw samenhangen met de saneringswerken van de vervuilde bodem zal deze ook niet toegankelijk zijn zolang deze werken niet zijn afgerond.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.