Schade bomen Vanillestraat

10 april 2017

Bewoners van de Vanillestraat melden dat de straatbomen in hun straat  zorgen voor overlast door het opstuwen van tegels van opritten door oppervlakkig groeiende wortels. Eerder gaven gelijkaardige problemen aanleiding om straatbomen te vervangen.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

Bent u op de hoogte van deze situatie?
Zullen in de Vanillestraat bomen vervangen worden? Zo ja, wat is hiervoor de timing?
Hoe wordt omgegaan met bewoners die schade hebben aan hun eigendom door de straatbomen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De bomen in de Vanillestraat zijn elzen. Deze bomen werden kort na de aanleg van de verkaveling aangeplant tussen de rijbaan en de perceelgrenzen.

Bij straatbomen die in een smalle berm staan kan het zich voordoen dat de wortels de verharding van de oprit, de rijbaan of de boordstenen omhoog duwen. Als de Groendienst daarvan op de hoogte wordt gebracht dan wordt de toestand ter plaatse bekeken en naar een gepaste oplossing gezocht. Meestal is de overlast maar aanwezig bij een beperkt aantal bomen.

De Groendienst werd pas vorige week op de hoogte gebracht van een probleem met opduwende wortels in de Vanillestraat en zal dus zo vlug mogelijk onderzoeken in samenpraak met de eigenaar.

Er wordt in principe gezocht naar een oplossing waarbij de boom kan behouden worden en waarbij de wortels worden verhinderd om verder door te groeien. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een wortelwerende folie tussen de stam en de verharding. Als het niet mogelijk is om door middel van ingrepen op openbaar domein de boom op een veilige manier te behouden dan wordt in overleg met de eigenaar gekeken of de boom kan behouden worden door ingrepen op zijn eigendom. Als er geen andere mogelijkheid bestaat dan wordt de boom vervangen.

Bij beoordeling van de bomen wordt rekening gehouden met het statuut van de boom. Als het om een merkwaardige duurzame boom gaat dan zullen ernstige inspanningen worden geleverd om de boom te behouden. Als het om een boom met weinig toekomstwaarde gaat dan zal vlugger worden overgegaan tot een vervanging.

Meestal gebeurt het onderzoek op individuele basis. Indien zeer veel bomen voor overlast zorgen dan kan de straat of een gedeelte van de straat in zijn geheel omgevormd worden.

De afhandeling van schadegevallen op private eigendom gebeurt door de Juridische Dienst. Er bestaat rechtspraak waarbij overheden niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de beschadiging door hun bomen op privaat domein. Wortels die doorgroeien op het private perceel mogen volgens het veldwetboek ten allen tijde en zonder toestemming van de eigenaar van de bomen afgekapt worden. Deze rechtspraak gaat ervan uit dat een private eigenaar moet handelen als een goede huisvaster en wortels tijdig moet afkappen.

Rudy Coddens
Schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.