Vragen en tussenkomsten

Skatepark Tondelier moet verdwijnen

Omwille van de ontwikkelingen op de site Tondelier, zal het overdekte skatepark daar moeten verdwijnen. Helaas, want de vraag naar skate-infrastructuur in Gent is groot. Toen beslist werd de voormalige locatie van boksclub Golden Gloves tijdelijk herin te richten als skatepark, was de Gentse skatescene al jaren vragende partij voor een indoorskatepark in onze stad. Lees meer...

 


Restauratie kiosk Citadelpark

De Muziekkiosk in het Citadelpark is al geruime tijd sterk aan verval onderhevig. Louter onderhoudswerken leken niet meer voldoende om de instandhouding te garanderen. Voor de opmaak van het bestek tot restauratie is vooraf een ontwerper aangesteld die een restauratiedossier heeft opgemaakt. Lees meer...

 


Klok Post Plaza

De saga van de klok van de Post Plaza op de Korenmarkt sleept al jaren aan. Al meermaals werden er herstellingen uitgevoerd om de klok juist te laten lopen, maar niemand schijnt erin te slagen de eigenwijze klok definitief op punt te stellen. Lees meer...

 


Schoolstraat Sint-Rafaelstraat

Hoewel er in de Sint-Rafaëlstraat een permanent doorgangsverbod voor bestuurders van toepassing is, in één richting met uitzondering van aangelanden en diensten, rijden er in praktijk heel wat auto's vooral rond schooltijd. Lees meer...

 


KFCO Gent

Via sociale media vernamen we dat de KBVB op 19 januari ll. besliste om alle ploegen van KFCO Gent uit competitie te nemen wegens bondsschulden. Dit zou betekenen dat alle uitslagen (en punten) tegen die ploeg behaald vervallen. Lees meer...

 


Doorsteek voor fietsers en voetgangers Vlaamse Hefboomweg

In 2013 stelde ik een schriftelijke vraag over de slechte staat van de doorsteek voor fietsers en voetgangers in het verlengde van de Vlaamse-Hefboomweg. Het leek toen aangewezen om fatsoeneringswerken uit te voeren met eigen personeel van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Lees meer...

 


Verkeerslichtenregeling t.h.v. ArcelorMittal

Bestuurders signaleren dat de verkeerslichten John F. Kennedylaan t.h.v. ArcelorMittal altijd actief zijn. Ook kent het rode licht een lange duurttijd, hoewel er in veel gevallen geen enkele auto komt aangereden. Druk verkeer situeert er zich echter vooral rond de ploegenwissel. Lees meer...

 


Bereikbaarheid Soenensparkwijk voor hulpdiensten

Bewoners van de Jeroom Duquesnoylaan melden me dat door de paaltjes tussen hun straat en de Hemelrijkstraat hulpdiensten al verschillende keren verloren reden in de Soenensparkwijk. Lees meer...

 


Onaangepast rijgedrag fietsers

De fiets is het speerpunt van het mobiliteitsbeleid in Gent. Helaas stel ik vast dat steeds meer Gentenaars zich, veelal terecht, ergeren aan het gedrag van sommige fietsers in onze stad. Sommige fietsers wanen zich onschendbaar en lijken wel van mening dat alles moet kunnen en iedereen voor hen moet wijken. Lees meer...

 


Bijkomende mobilhomeplaatsen in Gent

In februari van dit jaar stelde ik in deze commissie de vraag naar de bereidheid bij het stadsbestuur om een nieuw terrein voor mobilhomes aan te leggen met aangepaste faciliteiten. Vanuit toeristisch oogpunt zou dit een grote meerwaarde voor Gent betekenen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   24   25   26   27   28   38     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.