Vragen en tussenkomsten

Gewijzigde verkeerscirculatie Rooigemwijk

De verkeerscirculatie in de wijk Rooigem is al enkele jaren voorwerp van discussie en werd reeds meermaals bijgestuurd. Bewoners van de wijk signaleren me dat de recente wijzigingen aan het verkeerscirculatieplan enkele negatieve effecten met zich meebrengen die de toestand naar verluidt ‘erger’ maakt dan de situatie enkele jaren geleden. Lees meer...

 


Trillingshinder en -schade

Regelmatig worden we geconfronteerd met klachten van bewoners over trillingshinder en eventuele schade door trillingen. De trillingen zijn vaak het gevolg van verkeersdrempels en -plateaus. In het verleden zijn ook de alternatieve rijbaankussen, naar overlast voor de directe omwonenden, geen oplossing gebleken. Lees meer...

 


Stand van zaken nieuwe locatie voor het dierenasiel

Eind september van vorig jaar informeerde ik naar de stand van zaken van de plannen voor een nieuwe locatie voor het dierenasiel. Het is al geruime tijd duidelijk dat de huisvesting in het Citadelpark dermate penibel is geworden, dat met de nieuwbouw niet meer kan worden gewacht. Lees meer...

 


Zitbanken Kalandeberg

De zitbanken op de Kalendeberg worden hoe langer hoe meer een doorn in het oog van omwonenden en handelaars in de buurt. Niet alleen vertonen ze restanten van graffiti, ze zien er ook nogal lomp uit en staan in schril contrast met de meer hedendaagse zitbanken op bijvoorbeeld het Sint-Baafsplein en de hoek van de Mageleinstraat en de Volderstraat. Lees meer...

 


Hondenzwemplaats

De hondenzwemplaats aan de Watersportbaan kan naar verluidt al een hele tijd niet gebruikt worden. Recent verscheen het bericht dat de situatie midden juni met een aannemer van naderbij zal worden bekeken. Ondertussen kijkt de Groendienst verder uit naar een tijdelijke (tussen)oplossing. Lees meer...

 


Keiskantstraat Drongen

Op mijn vraag over de Keiskantstraat vorig jaar antwoordde u dat de principes van het RUP, meer bepaald het verbod dat de weg zou instaan voor de ontsluiting van de woonwijk of de sportterreinen, op korte termijn en relatief eenvoudig konden worden uitgevoerd door een verkeerspaaltje te plaatsen. Lees meer...

 


Scheeplosserstraat

Bewoners signaleren de, op sommige plaatsen, slechte staat van de kasseien in de Scheeplosserstraat. Daarenboven wordt de straat frequent gebruikt als sluiproute wegens de werken aan de Vliegtuiglaan en Hogeweg. Lees meer...

 


Dieren Maaltebruggepark

In het Maaltebruggepark is een zone met dieren voorzien. Naar verluidt zouden de dieren moeten verdwijnen uit besparingsoverwegingen. Lees meer...

 


Stand van zaken nieuwe locatie voor het dierenasiel

Eind september van vorig jaar informeerde ik naar de stand van zaken van de plannen voor een nieuwe locatie voor het dierenasiel. Het is al geruime tijd duidelijk dat de huisvesting in het Citadelpark dermate penibel is geworden, dat met de nieuwbouw niet meer kan worden gewacht. Lees meer...

 


Kunstwerk Sint-Veerleplein

Sinds 2011 licht de straatverlichting van het Sint-Veerleplein op telkens er een kind geboren wordt in een van de Gentse ziekenhuizen. Het kunstwerk 'Ai Nati Oggi' van Alberto Garutti (aangebracht in het kader van TRACK), zou naar verluidt echter al maanden niet meer werken. Lees meer...

 


<<  1   5   10   24   25   26   27   28   35     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.