Vragen en tussenkomsten

Speelruimte koppelingsgebied Desteldonk

Ruim twee jaar geleden was met de feestelijke opening van de groene buffer in Desteldonk het eerste koppelingsgebied in de Gentse Kanaalzone een feit. Ter hoogte van de kantoren van het Havenbedrijf Gent werd reeds een parkzone aangelegd met onder meer picknicktafels, pingpongtafel en petanqueveld. Lees meer...

 


Onaangepaste snelheid Beelbroekstraat

Bewoners van de Beelbroekstraat maken zich zorgen over de onaangepaste snelheid waarmee auto’s op sommige plaatsen door hun straat rijden. Het gaat dan onder meer over het kruispunt met de Orchideestraat en het Beelbroekhof. Lees meer...

 


Capaciteitsprobleem fietsenstallingen Gent-Sint-Pieters

Het probleem van de stallingscapaciteit voor fietsen aan het station Gent-Sint-Pieters is niet nieuw. Recent gaf u aan aan een plan te werken om op (lange) termijn de capaciteit aanzienlijk uit te breiden, maar ook vandaag is de vraag groter dan het aanbod. Lees meer...

 


Zichtbaarheid parallelweg Moleneinde (Desteldonk)

Gebruikers van de parkeerplaatsen langs de parallelweg van Moleneinde signaleren me de moeilijke zichtbaarheid bij het verlaten van de parallelweg ter hoogte van de kruising van Moleneinde met de Nokestraat. Zij suggereren om net als aan de overzijde een verkeersspiegel te voorzien om de zichtbaarheid te verbeteren. Lees meer...

 


Sportinfrastructuur Blaarmeersen

Gebruikers van de sportaccommodatie op de Blaarmeersen melden me dat de infrastructuur er de laatste tijd op achteruit lijkt te gaan. De douches die door diverse sportploegen worden gebruikt blijken al enkele maanden buiten gebruik wegens besmetting. Lees meer...

 


Wittewalle - Eekhoutdriesstraat (Oostakker)

In het gedeelte van Wittewalle tussen de John F. Kennedylaan en de Eekhoutdriesstraat geldt er een inrijverbod richting John F. Kennedylaan. Buurtbewoners signaleren me dat er zich bijna dagelijks gevaarlijke situaties voordoen vanwege het negeren van dit verbod. Lees meer...

 


Standplaatsen voor taxi's in de Overpoort

Taxichauffeurs die klanten of potentiële klanten willen opwachten ter hoogte van de Overpoort ondervinden daar problemen. Blijkbaar moeten de taxi’s nu rondjes rijden of wachten aan het Sint-Pieterplein, wat uiteraard geen evidentie is om passagiers op te pikken. Lees meer...

 


Openbare werken en toerisme

Dat er momenteel veel wegenwerken zijn in Gent is een understatement. Niet alleen de Gentenaars, de werknemers en bezoekers uit de nabije omgeving ondervinden hier dagelijks hinder van, ook toeristen worden ermee geconfronteerd. Lees meer...

 


Sluiting dierenparken

In antwoord op mijn schriftelijke vraag over het dierenpark in het Maaltebruggepark, liet u weten dat dit park helaas zal moeten sluiten omwille van besparingsredenen. Ondertussen zou het college beslist hebben om ook de dierenparken van het domein Claeys-Bouüaert en van het Frans Tochpark begeleid af te bouwen. Lees meer...

 


Geluidshinder noodbrug Drongen

Toen bleek dat voor de herstelling van de Pontbrug in Drongen de brug uit dienst moest worden genomen werd beslist een tijdelijk noodbrug te plaatsen om de toegang tot de Assels te verzekeren. Heel wat omwonende klagen echter de geluidshinder aan die deze noodbrug veroorzaakt. Lees meer...

 


<<  1   5   10   24   25   26   27   28   37     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.