Vragen en tussenkomsten

Doorsteek voor fietsers en voetgangers Vlaamse Hefboomweg

In 2013 stelde ik een schriftelijke vraag over de slechte staat van de doorsteek voor fietsers en voetgangers in het verlengde van de Vlaamse-Hefboomweg. Het leek toen aangewezen om fatsoeneringswerken uit te voeren met eigen personeel van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Lees meer...

 


Verkeerslichtenregeling t.h.v. ArcelorMittal

Bestuurders signaleren dat de verkeerslichten John F. Kennedylaan t.h.v. ArcelorMittal altijd actief zijn. Ook kent het rode licht een lange duurttijd, hoewel er in veel gevallen geen enkele auto komt aangereden. Druk verkeer situeert er zich echter vooral rond de ploegenwissel. Lees meer...

 


Bereikbaarheid Soenensparkwijk voor hulpdiensten

Bewoners van de Jeroom Duquesnoylaan melden me dat door de paaltjes tussen hun straat en de Hemelrijkstraat hulpdiensten al verschillende keren verloren reden in de Soenensparkwijk. Lees meer...

 


Onaangepast rijgedrag fietsers

De fiets is het speerpunt van het mobiliteitsbeleid in Gent. Helaas stel ik vast dat steeds meer Gentenaars zich, veelal terecht, ergeren aan het gedrag van sommige fietsers in onze stad. Sommige fietsers wanen zich onschendbaar en lijken wel van mening dat alles moet kunnen en iedereen voor hen moet wijken. Lees meer...

 


Bijkomende mobilhomeplaatsen in Gent

In februari van dit jaar stelde ik in deze commissie de vraag naar de bereidheid bij het stadsbestuur om een nieuw terrein voor mobilhomes aan te leggen met aangepaste faciliteiten. Vanuit toeristisch oogpunt zou dit een grote meerwaarde voor Gent betekenen. Lees meer...

 


Straatbomen Cristiaan Brosteauxstraat (Oostakker)

Bewoners van de Cristiaan Brosteauxstraat (Oostakker) stellen zich vragen bij de straatbomen die in hun straat werden gepland. Inmiddels hebben die een zeer grote kruin, zijn ze boven de huizen uitgegroeid en worden de wortels naar boven geduwd. Lees meer...

 


Afwerking stationsomgeving Drongen

Buurtbewoners van de stationsomgeving in Drongen signaleren dat her en der nog putten liggen, de reling aan de trap naar de sporen nog ontbreekt, de fietsenstalling is nog niet overdekt en de oude fietsenstalling werd nog niet verwijderd, enz. De (eind)afwerking dient m.a.w. nog te gebeuren. Lees meer...

 


Stand van zaken kunstwerk klokkenstoel

Eerder dit jaar leek de discussie omtrent de toekomst van de klokkenstoel op het E. Braunplein beslecht. De schepen van Cultuur kondigde immers aan dat de kunstenaar Michaël Borremans er een fresco op zou aanbrengen. Dit werk zou worden aangebracht aan de kant van het grasveld, en bovendien zou het nog voor de zomer gerealiseerd worden. Lees meer...

 


Geplande verhuis dierenasiel

Zoals algemeen bekend en door mij ook al meermaals aangekaart is de infrastructuur van het Dierenasiel in het Citadelpark in bijzonder slechte staat. De huidige milieuvergunning loopt tot 15 september 2016. Gezien een verbouwing of uitbreiding op die locatie geen optie is, is een herlocalisatie dus onafwendbaar en bovendien ook bijzonder dringend. Lees meer...

 


Speelruimte koppelingsgebied Desteldonk

Ruim twee jaar geleden was met de feestelijke opening van de groene buffer in Desteldonk het eerste koppelingsgebied in de Gentse Kanaalzone een feit. Ter hoogte van de kantoren van het Havenbedrijf Gent werd reeds een parkzone aangelegd met onder meer picknicktafels, pingpongtafel en petanqueveld. Lees meer...

 


<<  1   5   10   24   25   26   27   28   38     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.