Opvolgvraag toxische kunstgrasvelden

22 mei 2017

Naar aanleiding van mijn vraag van maart 2017 rond mogelijke toxicologische problemen bij kunstgras sportvelden in Gent, antwoordde u mij dat er op dat moment geen bewarende maatregelen aan de orde waren, maar dat u niettemin geen risico wilde nemen en dat, naast het terrein van de Muide, alle Gentse kunstgrasterreinen zouden worden getest.

Is dit onderzoek ondertussen afgerond? Zo ja, wat zijn de resultaten?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De laatste 10 jaar werden er meer dan 20 internationale studies uitgevoerd inzake kunstgras,

De evaluatie van de beschikbare onderzoeken naar de gezondheidseffecten van gerecycleerd rubber op kunstgrasvelden wijst intussen uit dat het risico voor sporters, inclusief kinderen en mensen die de velden aanleggen, heel laag is.

De 63 kunstgrasvelden die werden aangelegd in het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan zijn in regel met de vigerende REACH-regelgeving voor mengsels (Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals) en voldoen aan de DIN-normering.

De verschillende uitvoerders mochten van hun leverancier al de nodige bevestiging ontvangen dat ze de Europese richtlijn (REACH) in deze gevolgd is.

Het terrein De Muide, Galvestonstraat 21, 9000 Gent waarvan vandaag de nodige informatie ontbreekt over de rubber infill, diende inderdaad nog uitgeklaard te worden.

Het kunstgrasveld van Standaard Muide werd destijds aangelegd door de firma Sportscape (intussen al enkele jaren failliet). Uit het bestek en offerte kan niet opgemaakt worden of al dan niet voldaan werd aan de normering DIN 18035-7.

Vandaar dat  we voor dit terrein een toxicologisch onderzoek aanvroegen via Recytyre. Recytyre, het beheersorganisme voor afvalbanden in België, biedt aan alle eigenaars of exploitanten van kunstgrasvelden aan om stalen van rubberkorrels op kunstgrasvelden te onderzoeken. De testmethodiek werd voorgelegd aan een onafhankelijk toxicoloog.

Ik heb als Schepen van Sport die tevens ook bevoegd is voor gezondheid de vorige keer aangegeven dat ik geen enkel risico wil nemen en dat ik Farys niet alleen opdracht zou geven om het terrein van de Muide aan toxicologisch onderzoek te onderwerpen, maar alle Gentse kunstgrasterreinen nog te testen.

Deze opdracht is ondertussen gegeven aa nFarys die ondertussen een aanvraag voor alle Gentse terreinen heeft ingediend bij Sport Vlaanderen om een analyse te doen van de terreinen door Recytyre.

De planning van uitvoering van de analyses en de rapportering van de resultaten zal ons binnenkort door Sport Vlaanderen bezorgd worden.

Daarnaast wil ik graag meegeven dat het kunstgrasterrein van de Muide sowieso vervangen zal worden voor het seizoen 18-19. Wat maakt dat een analyse van het huidige terrein niet meer aan de orde is.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.