Fonteintje vijver Muinkpark

1 augustus 2017

Naar aanleiding van de aankondiging van de ontslibbing en de herinrichting van de oeverzone van de vijver van het Muinkpark suggereren bewoners om ook een fonteintje in de vijver te voorzien. Dit kwam als bijkomende optie om meer zuurstof in het water te brengen naar voren in een gedetailleerd rapport dat een buurtbewoner vorig jaar opstelde.

Concreet heb ik dan ook volgende vraag:

Kan het aanbrengen van een fonteintje in de vijver in het Muinkpark overwogen worden?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Zoals eerder aangekondigd wordt naast de ontslibbing van de vijver van het Muinkpark ook de oever van deze vijver plaatselijk ingericht met een natuurlijke oeverzone om zo meer zuurstof in het water te brengen. Deze vooroevers zijn een extra maatregel om de waterkwaliteit te verbeteren. In het verleden waren dergelijke vooroevers niet aanwezig in deze historische parkvijver en kon de waterkwaliteit door de jaren heen toch voldoende gegarandeerd blijven, mits periodieke ontslibbing. De klimatologische voorspellingen gaan uit van langere droogteperiodes en hogere temperaturen gerelateerd aan de klimaatwijziging. Mocht blijken dat de vooroevers onvoldoende resultaten geven, dan moeten we uiteraard zoeken naar bijkomende (tijdelijke) maatregelen om zuurstof in het water te brengen door een circulatiepomp of een fontein te plaatsen. Omdat nu voor de eerste keer een vooroever wordt gerealiseerd zullen we eerst evalueren of dit voldoende is. Fonteinen en pompen vragen ook energie en indien deze niet duurzaam wordt opgewekt draagt dit bij tot extra CO2-uitstoot en bijgevolg versterkte klimaatwijziging.

Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.