Vragen en tussenkomsten

Regenboogactieplan 2016-2017

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie informeerde ik in het voorjaar naar de concrete acties en maatregelen die u zal realiseren/intensifiëren om de geïntegreerde aanpak van het holebi- en transgenderbeleid in onze stad verder vorm te geven. U stelde toen het eerste concrete Regenboogactieplan (2016-2017) voor, gekoppeld aan de doelstelling van de Regenboogverklaring van 2014. Lees meer...

 


Gebruik voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen met een handicap

Gebruikers van een parkeerkaart voor mensen met een handicap signaleren dat de Gentse politie er een wel zeer strikte interpretatie van het gebruik van de kaart zou op nahouden. De wegcode stelt dat de kaart enkel mag gebruikt worden als houder zelf rijdt of meerijdt met het voertuig. Lees meer...

 


Verzorgingsruimte voor baby's onder de stadshal

De openbare toiletten onder de stadshal beschikten aanvankelijk over een ruimte voor het verversen van baby’s (baby-kussen ed.). Na een brand in een elektriciteitkast onder de stadshal raakte deze ruimte beschadigd. Deze verzorgruimte werd echter niet vernieuwd, waardoor ze op vandaag niet meer open is voor het publiek. Lees meer...

 


Stand van zaken 20-steegjesplan

In antwoord op mijn eerdere schriftelijke vraag m.b.t. de heraanleg van twintig steegjes in het centrum van Gent, het zogenaamde  20-steegjesplan, bleek dat de eerste werken wellicht al op vrij korte termijn, ten vroegste eind 2016, in uitvoering zouden gaan. Duidelijk was in elk geval dat de Werregarenstraat als eerste moest opgenomen worden. Lees meer...

 


Stand van zaken Skatepark Blaarmeersen

Naar aanleiding van mijn vraag met betrekking tot het verdwijnen van het skatepark op de site Tondelier stelde u dat er een nieuw skatepark aan de Blaarmeersen zal worden ingeplant tussen de Topsporthal en het Huis van de Sport op de Zuiderlaan. Het is de bedoeling om nog deze legislatuur het skatepark te realiseren. Lees meer...

 


Verkoop Geeraard de Duivelsteen

Tot 2015 was in het Geeraard de Duivelsteen het Rijksarchief gevestigd, maar dit is ondertussen verhuisd naar de Bagattenstraat. Het Duivelsteen werd daarop te koop gesteld door de Regie der Gebouwen. Lees meer...

 


Opruiming sluikstorten

Graag ontving ik een overzicht van het aantal sluikstortmeldingen en het aantal werkdagen tot opruiming (per ophaalzone) van een gemelde sluikstort voor de eerste negen maanden van 2016. Lees meer...

 


VZW Lyrica

Sinds 2014 ontvangt de vzw Lyrica geen nominatieve subsidie meer van de stad Gent. Nochtans was deze subsidie de jaren ervoor nog verhoogd naar 5000 euro. Dit omwille van het waardevolle karakter van hun werking. Vzw Lyrica heeft al meerdere malen te kennen gegeven dat het structureel terugdringen van deze subsidie voor de vzw niet houdbaar is. Lees meer...

 


Verzorgingstafels voor grote kinderen en volwassenen met een beperking

“Mama's met een missie” ijvert ervoor om in elke stad in ons land een ruimte te voorzien met een publieke, permanente verzorgingstafel voor grote kinderen en volwassenen met een beperking. Op dit moment is dit alleen in Leuven het geval. Lees meer...

 


Niet-opruimen van overvolle afvalkorven

Helaas worden we in de binnenstad nog al te vaak geconfronteerd met overvolle afvalkorven. Verbazend is echter dat de overvolle afvalkorven wel worden geledigd, maar het rondslingerende afval er naast gewoon blijft liggen. Dit zou naar verluidt immers de taak van de veegploeg zijn. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   26   27   28   29   30   50   51     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.