Meldingen homo- en transfobie in Gent

23 maart 2017

In mei 2014 startte Politiezone Gent met een lokaal Meldpunt Homo- en Transfobie. Als slachtoffer of getuige van homo- of transfobie kan je bij dit meldpunt vrijblijvend terecht voor niet-dringende politiehulp. Uit eerder bekendgemaakte cijfers bleek dat er in het eerste jaar sinds de oprichting 26 meldingen per mail zijn binnengekomen. Eind 2016 stond de teller op 40 contactnames.

Daarnaast is er ook het Meldpunt Discriminatie dat, door de naamswijziging van het Interfederaal Gelijkekansencentrum, recent veranderde van naam naar ‘Unia Regio Gent’. Elke burger kan daar terecht met meldingen of vragen over alle maatschappelijke vormen van discriminatie, ook via sms op 8989 (dat laatste is oorspronkelijk gestart als lokaal Gents meldpunt voor meldingen van discriminatie in de horeca). Stad Gent gaf vorig jaar aan om samen met Unia in te zetten op de verdere bekendmaking van de werking van Unia Regio Gent met het oog op het verhogen van de meldingsbereidheid.

Hoeveel meldingen werden er tot nu toe geregistreerd bij het Meldpunt Homo- en Transfobie? Via welk kanaal (mail, telefonisch…) zijn deze meldingen binnengekomen?

  • Hoeveel meldingen werden er sinds de naamswijziging naar Unia Regio Gent geregistreerd en via welke kanalen (telefonisch, sms, mail…) zijn deze meldingen binnengekomen?
  • Hoeveel meldingen zijn er binnengekomen specifiek voor discriminatie op basis van geaardheid? Hoe werd de communicatiecampagne rond de naamswijziging aangepakt? Welke specifieke acties werden genomen? Ligt het aantal meldingen tijdens het afgelopen jaar hoger dan het aantal meldingen van de voorgaande jaren?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Ik heb uw vraag betreffende de meldingen van homo- en transfobie in Gent met veel belangstelling gelezen. Onderstaand kan u een antwoord vinden.

Momenteel staat de teller van het aantal meldingen bij het Meldpunt Homo- en Transfobie op 45.

Bij Unia Regio Gent werden er in 2016 125 meldingen geregistreerd (tegenover 120 in 2015 en 85 in 2014): 36% via de telefoon, 31 % via het websiteformulier op de website van Unia, 24% via e-mail, 8% via persoonlijk contact of bezoek en de rest via brief of sms. Daarvan waren er 7 meldingen specifiek voor discriminatie op basis van geaardheid (tegenover 15 in 2015 en 4 in 2014).

Omtrent de naamswijziging werd er voor Unia Regio Gent een folder opgemaakt en werd de naam via lokale acties bekend gemaakt bij alle partners. Daarnaast werden de door Unia nationaal opgestarte campagnes rond de 4 internationale dagen (21/3 – racisme, 17/5 – homofobie, 1/10 – leeftijd en 3/12 – handicap) ook lokaal uitgedragen in Gent. Het ging om filmpjes die werden verspreid via de sociale media, affichecampagnes en folders die ook lokaal de bekendheid van Unia tot doel hadden.

Op 21 maart voerden Unia en de Gentse lokale overheid samen actie tegen racisme en discriminatie. De actie was een groot succes. Elke medewerker van de Stad Gent, het OCMW Gent en politie Gent kreeg die dag een button met daarop de tekst ‘Ik behandel iedereen gelijk-waardig’. Het dragen van de button door medewerkers van de Gentse lokale overheid is een sterk symbolisch signaal voor meer gelijkheid en tegen racisme en discriminatie in de stad. De medewerkers vervullen immers een voorbeeldfunctie en vormen het gezicht van de stedelijke overheid. Alle personeelsleden kregen naast de button ook een postkaart met meer info en ook een stuk chocolade. Sommige kregen een groot stuk chocolade, andere maar een klein stukje – dat werd aan het toeval overgelaten. Zo kon het personeel letterlijk en figuurlijk proeven van ongelijkheid en ondervinden hoe het voelt om gediscrimineerd te worden.

Om de meldingsbereidheid voor discriminatie in de horeca te verhogen werd er, net als in 2015, een campagne uitgewerkt en uitgevoerd die gericht was op jongeren (16-25 jaar). In september was Unia Regio Gent aanwezig op de Student kick off, waar het sms nummer 8989 opnieuw onder de aandacht werd gebracht. De campagne werd tevens opgenomen in 13.000 exemplaren van de Guido Gids en er werden ook 1500 bierkaarten met de campagneboodschap verspreid.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport