Achtergelaten hondenpoepzakjes

3 april 2017

In het nieuwe gedeelte van de Gentbrugse Meersen dat nog niet officieel geopend werd, maar wel al druk bezocht wordt, kon men recent volgende vaststelling doen: hondenpoep wordt, zoals het hoort, opgeraapt en in een plastic zakje gestopt, waarna het gevulde zakje vervolgens in de berm wordt achtergelaten. Een vorm van sluikstort dus. Tegelijk moet ook wel worden vastgesteld dat er (nog) geen vuilnisbakken geplaatst zijn aan de in- en uitgangen van het gebied.

1. Is het fenomeen van het achterlaten van gevulde hondenpoepzakjes u bekend? Wordt dezelfde vaststelling ook in andere wandelgebieden van de stad gedaan? Waaraan wijdt u dit fenomeen? Worden in voorkomend geval maatregelen hierrond getroffen?


Specifiek voor de situatie in de Gentbrugse Meersen:

2. Zullen er vuilnisbakken geplaatst worden aan de in- en uitgangen van het zuidelijke deel van de Gentbrugse Meersen?

Zo ja, waar zullen deze precies geplaatst worden en wanneer is de plaatsing ervan voorzien? Indien de plaatsing pas voorzien is tegen de opening van dit nieuwe gedeelte van de Gentbrugse Meersen, kunnen er in afwachting hiervan voorlopige vuilnisbakken geplaatst worden?

Zo neen, kan deze beslissing herbekeken worden door alsnog vuilnisbakjes te plaatsen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Hondeneigenaren dienen zich te houden aan de aanlijn- en opruimplicht. Hondenpoep mag in een zakje in een afvalkorf of, al dan niet los, in een hondentoilet worden achtergelaten. Het kan natuurlijk niet dat hondenbaasjes hondenpoep niet opruimen of de hondenpoepzakjes zomaar op de grond gooien.

In het geval van klachten over hondenpoep of hondenpoepzakjes, worden de gemeenschapswachten ingeschakeld om burgers die zich hier niet aan houden te sensibiliseren.

In de Gentbrugse Meersen is er reeds één hondentoilet aan de Braemkasteelstraat, ten noorden van de E17. Iets dieper in datzelfde deel is ook een hondenlosloopweide.

In het zuidelijk deel van de Gentbrugse Meersen zijn (nog) geen voorzieningen voor honden. Het is een optie ol hier een hondentoilet te voorzien, doch kiest Eco-Werkhuis voornamelijk voor hondentoiletten op locaties waar veel honden 'live' hun behoefte doen.

Het Eco-Werkhuis is ondertussen ook de mogelijkheid voor hondenpoeppalen aan het onderzoeken. Dit is een paal aar de zakjes hondenpoep in kunnen gedeponeerd worden (en waar geen ander afval in kan zodat deze niet als afvalkorf kunnen dienen). Ze zijn aan het kijken wat de meerwaarde hiervan is of zou kunnen zijn, vooral voor die zones waar geen afvalkorven (kunnen) komen en waar toch veel honden worden uitgelaten. Tegen de zomer zou geweten moeten zijn of deze piste een meerwaarde kan zijn.

In 'de neus van de Gentbrugse Meersen' staan al heel wat afvalkorven, aan banken en aan de speeltuin. In het nieuw aangelegd deel worden eerstdaags 3 afvalkorven geplaatst bij picknickbanken. Deze locaties werden door de Groendienst en IVAGO bepaald aan de hand van de beslsboom afvalkorven, rekening houdend met de bereikbaarheid voor IVAGO om de korven te ledigen.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.