Permanent WIFI-aanbod binnenstad

9 maart 2017

Op mijn eerdere vraag over het aanbieden van een gratis WIFI-aanbod in de binnenstad, n.a.v. het proefproject op de Gras- en Korenlei, antwoordde u dat het stadsbestuur besliste om het proefproject af te bouwen en niet op andere vragen om WIFI te voorzien op openbaar domein in te gaan.

Intussen werd in samenwerking met o.a. Digipolis, Dimension Data en de pleinorganisatoren een nieuw proefproject gerealiseerd tijdens de Gentse Feesten. Hoewel dit proefproject geen engagement inhield voor een verdere permanente uitrol zou het geëvalueerd worden en zou de opportuniteit om een WIFI-aanbod voor bezoekers te voorzien bekeken worden. Desgewenst zou via een overheidsopdracht een externe partner gezocht worden om dit te helpen realiseren.

Veel Gentenaars en toeristen zoeken online naar informatie over het winkel- en horeca- aanbod, over onze dienstverlening of musea. Ze promoten, onrechtstreeks, onze stad door het posten van foto’s en video’s op sociale media. Steden als Antwerpen, Mechelen, Sint-Niklaas, ... gingen ons al voor. Onze stad mag de digitale trends niet missen. We zijn er van overtuigd dat een permanent WIFI-aanbod in de binnenstad een extra troef kan zijn voor de Gentenaars, bezoekers en voor de horeca- en handelszaken.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  1. Werd het uitrollen van een permanent WIFI-aanbod in de binnenstad reeds verder onderzocht?
  2. Zo ja, wat was het resultaat van dit onderzoek en wanneer kan desgevallend een overheidsopdracht voor het aantrekken van een externe partner verwacht worden?
  3. Zo nee, wat is hiervoor de reden en zullen de mogelijkheden alsnog onderzocht worden?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het permanent WIFI-aanbod van de Stad Gent werd in kaart gebracht (zie bijlage).

Er werd beslist om verder te gaan met de uitrol van indoor WIFI met de huidige voorziene budgetten.

De doelstelling hiervan is punctueel WIFI te voorzien (niet gebiedsdekkend over de volledige binnenstad - uiteraard) waarbij ook rekening gehouden wordt met het vrijwaren van scholen en crèches.

Jaarlijks wordt deze indoor WIFI verder uitgebreid o.a. op basis van aanvragen. Zo wordt er bijvoorbeeld dit jaar nog op de volgende plaatsen WIFI voorzien: de bibliotheek filialen, verschillende OCMW Welzijnsbureaus, Muziekcentrum De Bijloke.

Voor een gebiedsdekkende WIFI zijn er nog geen keuzes gemaakt. Keuze is te zoeken naar beperkte kost, door partnerschappen. Strategische Coördinatie van de Stad en Digipolis werken hiertoe samen. De bedoeling is om hiervoor dit jaar nog een overheidsopdracht uit te schrijven.

Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging