Publieke Liften en sanitair De Krook

10 april 2017

In De Krook zijn er twee liften beschikbaar voor het publiek. Voor een gebouw van dergelijke omvang lijkt dit nogal beperkt. Daarnaast is er enkel op verdieping -2 publiek sanitair beschikbaar. Dit betekent bijvoorbeeld  dat wie zich in het café bevindt twee verdiepingen naar omlaag moet voor een toiletbezoek (wat het gebruik van de liften alleen maar doet toenemen). Met name voor mensen met een beperking lijkt dit niet zo praktisch te zijn.

Zijn er naar aanleiding van de opening van de Krook problemen vastgesteld met betrekking tot het aanbod aan publieke liften? Zo ja, kan er onderzocht worden welke oplossing er hieraan kan worden gegeven?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

We zijn ons bewust van de aandachtspunten die u aanhaalt en hebben intussen al een aantal zaken bijgestuurd. We nemen de bijkomende opmerkingen die hier werden gemaakt, zoals het ontbreken van een alarmknop in de toiletten voor personen met een handicap zeker mee. Feit is in ieder geval dat er ontzettend veel mensen naar de Krook komen. Tijdens de maand maart alleen al hebben we maar liefst 158 448 bezoeken geteld! Dat heeft al onze verwachtingen overtroffen. De eerste weken zaten we aan een gemiddelde van 7 700 bezoeken per dag, dat is sinds een week of twee aan het stabiliseren richting 6 500 bezoeken per dag.

Tijdens het openingsweekend waren er wat afstemmingsproblemen met de liften, die voor te lange wachttijden zorgde. Intussen werken de liften perfect, maar zijn er wachttijden door het in- en uitstappen van veel mensen op elke verdieping. De wachttijden aan de liften worden de laatste weken vanzelf al korter door de daling van het aantal bezoeken. De grote nieuwsgierigheid die dit gebouw uitlokt bij Gentenaars en mensen van buiten Gent heeft tot nu toe voor uitzonderlijke situaties gezorgd. We verwachten dat dit verder zal stabiliseren en volgen de situatie op de voet.

De keuze om de publieke toiletten te centraliseren op verdieping -2 was in 2010 in het programma van eisen voorzien en vertaald in het definitieve bouwontwerp van 2011, op basis van problemen met de toiletten in de oude bibliotheek (vandalisme, druggebruik,…). Intussen zijn er nieuwe inzichten, ook door het grote bezoekaantal. Daarom werden de personeelstoiletten op de verdiepingen waar het meeste mensen aanwezig zijn, dat zijn verdiepingen 0 en 3, open gezet voor het publiek. Mensen met een beperking kunnen daarnaast ook steeds vragen aan een bibliotheekmedewerker waar het toilet is en kunnen dan ook gebruik maken van de personeelstoiletten op elke verdieping. Al de personeelstoiletten zijn voorzien op toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

De draaideur is inderdaad voorzien op (normale) rolstoelen. Voor grotere rolstoelen bestaat de mogelijkheid om langs de zijdeur binnen te komen. We bekijken of we dit nog beter kunnen bekendmaken.

Het is fantastisch dat zoveel bezoekers De Krook vanaf dag 1 in hun armen hebben gesloten. De Krook is maar De Krook door de ziel die mensen eraan geven, daarom hechten we zeer veel belang aan de feedback van de bezoekers. Met alle tips die binnenkomen, gaan we meteen aan de slag om de werking stap voor stap verder uit te bouwen.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

Cookies

Deze website gebruikt Google Tag Manager om analytische cookies en marketing cookies te plaatsen. Dit in functie van optimalisatie en om bezoekersstatistieken te kunnen bijhouden. Meer info

Accepteren       Weigeren