Zalenverhuur De Krook

23 maart 2017

In De Krook zijn er ook zalen en ruimtes die voor verhuring in aanmerking kunnen komen. Ongetwijfeld werden er hiervoor al aanvragen ingediend.

1. Welke ruimtes komen voor verhuring in aanmerking?
2. Op welke manier worden de aanvragen behandeld en door wie?
3. Wat zijn de tarieven?
4. Werd/zal er hiervoor een reglement (worden) opgesteld? Wanneer?

Ik meen begrepen te hebben dat er zich na sluitingstijd van de bibliotheek bij zalenverhuur in De Krook een probleem kan voordoen wat de kosten voor de beveiliging betreft: deze zouden na sluitingstijd immers gedragen moeten worden door de instantie die een zaal afhuurt. Voor een modale vereniging bijvoorbeeld zal een zaal huren op die manier wellicht geen haalbare kaart meer zijn.

5. Werd al onderzocht of hier op een of andere manier aan kan verholpen worden?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De term "verhuring" is in de context van De Krook niet correct. De cvba Waalse Krook is de eigenaar van het gebouw en heeft een overeenkomst met Stad Gent, UGent en imec voor niet-exclusief gebruik. Dit betekent dat de ruimtes bij wijze van dienstverlening tegen vergoeding kunnen worden ter beschikking gesteld aan gebruikers. De ruimtes kunnen nooit verhuurd worden.

De cvba De Krook stelt de ruimtes uiteraard voornamelijk ter beschikking van de vaste gebruikers: bibliotheek Stad Gent, UGent en imec. Daarnaast heeft de raad van bestuur van cvba De Krook besloten om onderstaande ruimtes ook ter beschikking te stellen aan derden ( = andere dan de niet-vaste gebruikers). Voor deze terbeschikkingstelling werd een document “voorwaarden voor ter beschikking stelling van krookzalen” goedgekeurd door de raad van bestuur: zie bijlage.

  • Zaal De blauwe vogel;
  • Zaal Vos;
  • Zaal Haas;
  • Zaal De twistappel;
  • Zaal De laatkomer;
  • Zaal De verwondering (digilab);
  • Zaal Vergeten straat.


Antwoord op vraag 2

Aanvragen worden behandeld door de cvba Waalse Krook. De aanvragen worden voornamelijk gestuurd naar de mailbox zalen@dekrook.be. Binnen afzienbare tijd komt er ook een formulier op de website www.dekrook.be waarop derden hun aanvraag kunnen posten.


Antwoord op vraag 3
(zie bijlage).


Antwoord op vraag 4
(zie antwoord vraag 3)


Antwoord op vraag 5
Gezien de omvang, het open karakter en de publieke functie van het gebouw in combinatie met de talrijke aanwezige waardevolle materialen (collectie en IT-materialen) is het noodzakelijk om een bewakingsagent te voorzien tijdens de uren dat het gebouw publiek toegankelijk is, i.e. tijdens de openingsuren van de bibliotheek en 's avonds bij de activiteiten. Deze bewakingsagent is door de cvba voorzien en gebudgetteerd op weekdagen en zaterdagen van 6u. tot 21.30u., dus ruim na de sluitingstijd van de bibliotheek. Allen indien activiteiten plaatsvinden buiten deze uren (bv. na 21u. of op zondag) wordt de kost voor de bewakingsagent doorgerekend aan de gebruiker, aangezien deze kost ook alleen in functie van deze gebruiker gemaakt wordt.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.