Provinciale Huis van de Sport

10 april 2017

Het Vlaamse regeerakkoord stelt de afslanking van de provincies en specifiek de persoonsgebonden bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport voorop. Vanaf 1 januari 2018 zullen alle taken en instellingen richting enerzijds Vlaanderen, anderzijds de steden en gemeenten overkomen.

Voor Gent en specifiek het beleidsdomein Sport betekent dit dat het provinciale Huis van de Sport wordt overgenomen door de stad. Ik verneem dat de onderhandelingen zeer voorspoedig verlopen.

Daarom had ik volgende vragen:

Kan u een stand van zaken geven van het dossier
Zijn er nog knelpunten en knopen die moeten doorgehakt worden?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Inmiddels bereikten stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen een principieel akkoord over de overname van het Huis van de sport. De krachtlijnen van dit akkoord zijn:

  • Het Huis van de Sport wordt “om niet” overgedragen. Er vindt m.a.w. geen financiële transactie plaats.
  • Evenmin is er een overdracht van personeel.
  • De bestaande huurovereenkomsten worden door de stad Gent overgenomen.
  • Technische contracten en raamcontracten worden overgedragen naar de Stad Gent middels het opnemen van een clausule in beëindigingsovereenkomst. Wel wordt er nagegaan welke overeenkomsten moeten opgezegd worden omdat de onderliggende diensten afgenomen kunnen worden van bestaande raamcontracten Stad Gent.

Een gemengde werkgroep Stad Gent (Sportdienst/FM) en Provincie bereiden deze overdracht voor. Dit zal gebeuren door een vervroegde beëindiging van de opstalovereenkomst. Deze overeenkomst tot vervroegde beëindiging dient te worden opgemaakt en bekrachtigd door de gemeenteraad en de provincieraad.  Beoogde timing: september 2017.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.