Straatverlichting Blekersdijk

5 mei 2017

In het kader van het REG-actieplan Openbare Verlichting 2014-2019 keurde het college op 21 maart 2016 het aanpassen van de openbare verlichting in diverse straten in Gent, waaronder de Blekersdijk, goed. Bewoners lijken echter de aanpassing van de verlichting in hun straat te betreuren.

Niet omwille van het energieverbruik, maar omwille van het koude kille licht en de lichthinder die de nieuwe lampen met zich meebrengen. Zij vragen een bijsturing, bijvoorbeeld door een aanpassing van het lichtkleur of het voorzien van een dimmer na een bepaald uur.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Hoe beoordeelt u de situatie in de Blekersdijk?
  • Zijn desgevallend bijsturingen mogelijk? Zo ja, welke en wat is hiervoor de timing?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De verlichting in de Blekersdijk en in de Visserij werd ondertussen na enkele meldingen op meerdere plaatsen opgemeten door de cel openbare verlichting van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Er is sprake van overbelichting. Dit werd aangekaart bij Eandis en alle lampen op deze locaties worden bijgestuurd. Momenteel is men in de planning van de aannemer aan het bekijken wanneer de aanpassingen kunnen gebeuren. Er is ook een lichtmeting voorzien die voor en na de aanpassing zal worden uitgevoerd.

We moeten hier volledigheidshalve bij vertellen het kleur van de LED-verlichting niet zal wijzigen. Deze nieuwe vorm van verlichting wordt ondertussen in grote stukken van de stad toegepast en zijn niet alleen energiebesparend, ze zijn ook beter voor de zichtbaarheid en de veiligheid.

Zodra we van Eandis de timing krijgen van de aanpassing zullen we niet nalaten U hierover te informeren.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.