Regenboogzebrapaden

16 mei 2017

Onlangs konden we vernemen dat Brussel tijdelijke 'regenboogzebrapaden' krijgt. Casa Rosa en Stad Gent maakten in 2013 al de eerste Belgische regenboogoversteekplaats, een rage die ontstond in Australië. Ze vierden daarmee de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Door het symbool van de holebigemeenschap in het straatbeeld op te nemen wil men holebirechten extra in de kijker zetten.

In Brussel werd als locatie een levendige uitgangsbuurt gekozen, gekend als een Brusselse uitgangsbuurt voor de holebigemeenschap. De regeboogzebrapaden zullen enkele maanden in het straatbeeld aanwezig blijven.

Met de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie in het vooruitzicht wens ik bij de schepen te informeren of het stadsbestuur opnieuw een dergelijk initiatief overweegt, welke locaties daar desgevallend voor in aanmerking kunnen komen en of het initiatief een permanent karakter kan krijgen.

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De zoektocht naar een passende locatie om de regenboog permanent te integreren in het stadsbeeld is één van de acties van het regenboogactieplan dat ik vorig jaar samen met het Gentse Regenboognetwerk heb gelanceerd

Wij hebben echter niet gekozen voor een regenboogzebrapad maar voor een geveltekening op het Regenbooghuis Casa Rosa.

Deze tekening zet de holebi- en transgendergemeenschap in een positief daglicht, maakt het thema en het Regenbooghuis zichtbaar in de publieke ruimte en toont Gent als holebi- en transgendervriendelijke stad. Dit bovendien niet tijdelijk, maar permanent.

Aan het ontwerp ging een inhoudelijk traject met jongeren vooraf.

Graffiti vzw organiseerde in maart 2017 workshops met holebi-jongeren. De jongeren gaven uiting aan hun genderidentiteit en seksuele identiteit door middel van graffiticreaties en teksten.

Illustrator Brecht Vandenbroucke maakte een geveltekening die de werking van Casa Rosa veruiterlijkt en het Regenbooghuis scherp profileert in het straatbeeld. Het materiaal van de workshops met de jongeren vormde een inspiratie voor de geveltekening en krijgt een plaats in het Regenbooghuis.

Het ontwerp werd eerder deze avond al voorgesteld in Casa Rosa. De tekening zal in de zomer worden aangebracht en in september feestelijk worden onthuld.

Wat betreft de regenboogzebrapaden. We deden dat al tijdelijk in 2013, ik vind die zebrapaden eigenlijk wel leuk, maar we wilden nu toch gaan voor permanente integratie van de regenboog in het straatbeeld. Daarom is onze keuze gevallen op de geveltekening voor Casa Rosa.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.