VDK Gent Heren

8 mei 2017

Voetbal mag dan wel de meest populaire en zichtbare sport zijn, sport is meer dan voetbal. Zo is naast KAA Gent ook VDK Gent Heren een Gentse topclub die op het hoogste niveau speelt: de liga A van het volleybal. Er bereiken me echter alarmerende signalen dat het niet zeker is of dat ook volgend seizoen nog het geval zal zijn. Niet omwille van sportieve redenen, de club ziet zich om financiële redenen genoodzaakt om een stap terug te zetten.

Een aantal tegenvallers zorgen ervoor dat de situatie niet rooskleurig is, maar ook niet onoverkomelijk. De club is dan ook naarstig opzoek naar de nodige middelen om ook volgend seizoen op het hoogste niveau te kunnen aantreden.

De aanwezigheid van een topclub als VDK Gent Heren versterkt niet alleen het imago van Gent als sportstad, het is tevens de motor van een uitgebreide jeugdwerking. Het zou ontegensprekelijk een groot verlies betekenen voor Gent mocht dit verloren gaan. Wat bovendien ook gevolgen zou hebben voor de exploitatie van de EDUGO Arena waarvoor de club een huurovereenkomst sloot.

In het verleden werden clubs, al dan niet tijdelijk, geholpen om een doorstart te kunnen maken en om de jeugdwerking te verzekeren. Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

Bent u bereid ook VDK Gent Heren te helpen om volgend volleybalseizoen te kunnen starten, bijvoorbeeld door het al dan niet tijdelijk verhogen van de huursubsidie of het voorzien van een (renteloze) lening?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Sport is inderdaad meer dan voetbal alleen. Als stadsbestuur leveren wij dan ook aanzienlijke inspanningen om volleybal in het algemeen en de VDK’s Heren en Dames in het bijzonder te ondersteunen. Sinds het najaar van 2014 kunnen beide clubs terecht in de EDUGO-arena, een realisatie van de EDUGO scholengroep en de Stad Gent. Overdag wordt de EDUGO Arena gebruikt als sportzaal door de EDUGO scholen. Na de lessen en tijdens de weekends is zij in exclusieve handen van beide volleybalploegen. In totaal hebben we 3.010.000€ geïnvesteerd om de realisatie van de EDUGO-arena mee mogelijk te maken.

Met de EDUGO-arena beschikken beide clubs over een state-of-the art infrastructuur. Hiervoor betalen beide clubs, die zich verenigd hebben in Top Volley Gent vzw, 25.812,16€ op jaarbasis (al geïndexeerd bedrag). Even meegeven dat de geschatte huurprijs 30.000€ bedraagt, Top Volley Gent ontvangt vandaag dus een huursubsidie van 5.000€.  De ontvangsten van de exploitatie van de cafetaria gaan integraal naar de clubs. In de opstartfase werd een verhoogde subsidie toegekend, zijnde 10.000 euro in 2014 en 8.500 euro in 2015.

Komt daar nog bij dat de stad Gent een groot deel van de exploitatiekosten voor haar rekening neemt: schoonmaak, gas, elektriciteit, technisch beheer,.. alles goed voor zo’n 75.000€ op jaarbasis. En tenslotte kopen we nog voor +/- 15.000€ aan sportmateriaal/wisselstukken op jaarbasis ter herstelling of vervanging van het bestaande sportmateriaal.

Tenslotte ontvangt VDK Heren nog een jaarlijkse werkingssubidie van ca. 2.000€

Als we dit enigszins in perspectief plaatsen dan denk ik dat heel wat Gentse sportclubs vandaag het met heel wat minder moeten doen.

Ik heb inderdaad ook vernomen dat VDK Heren in financieel moeilijk vaarwater is terecht gekomen. Ik denk dat we als stadsbestuur enige terughoudendheid aan de dag moeten leggen als het gaat over de ondersteuning van Topsportclubs.  Toch ben ik bereid om de huursubsidie te verhogen van 5.000€ naar 15.000€. Wat maakt dat beide clubs de EDUGO –arena ter beschikking krijgen voor slechts 15.812,16.000€ op jaarbasis. Deze middelen werden inmiddels overgeheveld naar FM- dienst vastgoedbeheer, die nu een aangepaste huurovereenkomst naar de raad zal brengen.

Hopend u hiermee van dienst te zijn.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.