Kasteel Borluut in St Denijs Westrem

19 oktober 2021

In Sint-Denijs-Westrem staat het prachtig kasteel Borluut, onlangs werd de toren gerestaureerd. Lokale verenigingen kunnen er gebruik van maken en tot over enkele jaren waren de kantoren van het Festival van Vlaanderen er gehuisvest.  

Ik stelde tijdens de commissie van 19/10 volgende vragen aan schepen Storms:

Is er vandaag een permanente bewoning zoals vroeger  het Festival van Vlaanderen?
Moeten er nog restauratiewerken uitgevoerd worden?
Wat is de timing?
Wat is het plan van invulling? 

Het antwoord van de schepen:

Een permanente bezetting is er vandaag niet in dit gebouw : het gebouw is momenteel in gebruik door VZW Dekenij Borluut Sint Denys Westrem via een ‘bezetting ter bede’

Voor het kasteel is een integrale restauratie nodig, inclusief aanpassing conform de huidige brandveiligheidsvereisten, toegankelijkheidsvereisten, duurzaamheidsvereisten naast het herstel en bewaren van de erfgoedelementen.

Hierrond is een beheersplan in opmaak, alsook een nota met scenario’s tot aanpak van dit gebouw.  De kostprijs van de scenario’s ligt tussen de 4 en 7 miljoen €. (op deze kostprijs kunnen erfgoedpremies bekomen worden). De nodige middelen zijn op dit ogenblik niet beschikbaar. 

Omwille van de zeer slechte bouwfysische toestand hebben we de toren reeds in 2021 gerestaureerd, en dit voorafgaand aan een beslissing ten gronde rond de toekomst van dit gebouw.

We bekijken momenteel beperkte technische aanpassingen die toelaten om dit gebouw tijdelijk en beperkt in gebruik te kunnen houden in afwachting van de vastgoedanalyse voor het deelgebied Sint Denijs Westrem waarbij er gekeken wordt waar en welk vastgoed er nodig en wenselijk is voor deze deelgemeente. Na deze analyse volgt ook een beslissing ten gronde mbt het voornoemde kasteel.