Lakenmetershuis

15 oktober 2021

Het Lakenmetershuis is een historisch gebouw op de Vrijdagmarkt en eigendom van Stad Gent. Sinds 1868 is het Willemsfonds er gevestigd. De bouwfysische staat is niet meer optimaal, renovatiewerken dringen zich op.

Ik vroeg schepen Storms of hiervoor budget voorzien is, wat het plan van aanpak en de timing hiervoor is.

Het antwoord van de schepen:

Er is deze legislatuur voor het Lakenmetershuis géén budget voorzien voor ingrijpende renovatiewerken. Voor het Lakenmetershuis verzorgen we verder het courant gebouwenonderhoud, zoals voor alle stadsgebouwen.

Wij hebben momenteel binnen FM een traject lopende om voor alle stadsgebouwen de renovatie- en grote onderhoudsnoden in kaart te brengen en te begroten, ten einde dit concreet in budgetbesprekingen te kunnen meenemen, en gefundeerde keuzes te maken. Het is de doelstelling om dit in de 2de helft 2024 in kaart te hebben en op te leveren.