Vlaamse subsidies veilig naar school

28 september 2022

Vlaanderen biedt steden en gemeenten de mogelijkheid om subsidies aan te vragen om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid op weg naar school te verbeteren, vooral op vlak van signalisatie en kleine infrastructurele ingrepen. Het gaat concreet om 2 soorten subsidies.

1. Schoolomgevingen: 100 meter rond de schooltoegang, of tot aan het eerstvolgende kruispunt als dat verder gelegen is. Er kan per gemeente één aanvraag per kalenderjaar ingediend worden, voor maximaal 10 schoolomgevingen.

2. Schoolroutes: routes op gemeentewegen, die veel door leerlingen gebruikt worden om op school te geraken. De schoolroute eindigt waar de schoolomgeving begint. Stad Gent kan in 2021 en 2022 samen subsidies aanvragen voor maximaal 14 schoolroutes. In 2022 moet de aanvraag ten laatste op 31 oktober ingediend worden.

Ik stelde daarom volgende vragen aan de schepen:

Heeft Stad Gent reeds subsidieaanvragen ingediend voor projecten om schoolomgevingen en -routes verkeersveiliger te maken?
Zo ja: voor hoeveel en welke schoolomgevingen (in 2022) en -routes (in 2021 en 2022) is dat gebeurd? Kreeg de stad al feedback op deze subsidieaanvragen?
Indien niet: waarom niet? Zal er dit jaar – of voor de schoolroutes voor 1 november – nog een aanvraag ingediend worden? Voor welke projecten?

Het antwoord:

Geachte mevrouw D'Hose,

Stad Gent heeft dit jaar nog geen aanvraag ingediend, omdat we ervoor kiezen om te wachten tot het moment dat de planning van de werken is vastgelegd. Eind september overliepen de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en het Mobiliteitsbedrijf samen de planning. Eind 2021 diende stad Gent een aanvraag in voor 5 schoolroutes, met uitvoering in 2022. Die aanvraag werd aanvaard.

Subsidie schoolomgevingen:
Voor schoolomgevingen: Stad Gent zal hiervoor geen aanvraag indienen in 2022, maar in 2023. Er zijn uiteraard wel dossiers in schoolomgevingen uitgevoerd, maar die dossiers waren door de timing of door de criteria van de subsidie niet geschikt om in te dienen. (Het gevleugeld zebrapad in de Keizer Karelstraat is zo’n voorbeeld).

De subsidie zal in 2023 aangevraagd worden voor de verbetering van de afsluitmogelijkheden van de Gentse schoolstraten, en mogelijk ook voor de heraanleg van omgeving van de schoolpoort De Wijze Eik in de Eeklostraat en snelheidsremming in de Baarlebosweg. Door de bijzonder beperkte doorlooptijd (binnen zes maanden na goedkeuring uit te voeren) moeten we de timing maximaal afstemmen op de (externe) factoren die de planning bepalen: gunningen van bestekken, levertijden van materiaal, enz. Vandaar dat we deze aanvraag pas indienen zodra die factoren duidelijk zijn. Het al dan niet samenvallen van de verschillende timings zal ook bepalen of de Eeklostraat en de Baarlebosweg mee ingediend kunnen worden in deze subsidieaanvraag.

Subsidie schoolroutes:
Stad Gent zal een aanvraag indienen voor 1 november, voor onderstaande projecten. Elk van deze projecten bevat knelpunten voor kinderen en jongeren om zich te kunnen verplaatsen naar school. Daarnaast voldoen deze werken aan de voorwaarden van de subsidielijn. 

Gentbruggebrug
Lippensplein
Bevrijdingslaan
Westergemstraat
Schuurstraat
Vijfhoek: voet nieuwe fietsersbrug
VRI Begijnhoflaan-Brugsepoortstraat-Contributiestraat-Noordstraat
Coating Fietssuggestiestroken Varendrieskouter. 

Cookies

Deze website gebruikt Google Tag Manager om analytische cookies en marketing cookies te plaatsen. Dit in functie van optimalisatie en om bezoekersstatistieken te kunnen bijhouden. Meer info

Accepteren       Weigeren