Netheid openbare toiletten

28 augustus 2023

De laatste weken ontving ik nogal klachten over de netheid van de openbare toiletten. Diverse openbare toiletten lagen er blijkbaar smerig en vies bij: penetrante geur, overal toiletpapier op de grond, verstopte toiletten en lavo’s, veel graffiti, niet overal is er de mogelijkheid om uw handen te wassen, enz.

Het lijkt mij zinvol om dit structureel aan te pakken, zodat het aangenaam is voor zowel de Gentenaar als voor de toeristen. De huidige aanpak voldoet dus niet in het hoogseizoen.

Mijn vragen aan de schepen:
Ontving u als bevoegde schepen eveneens dergelijke klachten?
Op welke manier zal dit in de toekomst aangepakt worden?

Het antwoord dat ik ontving:

Onze diensten en ikzelf zijn op de hoogte van deze klachten. De stadsdiensten doen veel inspanningen om het publiek sanitair beschikbaar en proper te houden.

Ons publiek sanitair in het centrum van de stad wordt tot 4 maal per dag gepoetst, we evalueren continu en zoeken naar oplossingen voor deze overlast, binnen de beschikbare budgetten. Onze diensten baseren zich vooral op objectieve gegevens om de schoonmaak de beoordelen, nl via de VSR-controles[1]. Zo gebeuren er een aantal per jaar, onaangekondigd voor de schoonmaakfirma’s.

Ik verwijs ook graag naar de schriftelijke vraag van Raadslid De Roo (2023_SV_00143), daarin kan u lezen welke zaken FM reeds onderneemt voor het onderhouden van ons publiek sanitair en hoe het met testlocaties verder op zoek gaat naar nog een breder aanbod publiek sanitair.

Naar toilet kunnen gaan is een basisrecht waar ik blijf op inzetten en we zullen deze klachten dan ook onder de loep nemen en kijken waar de problemen liggen. Hiervoor werken we samen met verschillende stadsdiensten. We stellen jammer genoeg vast dat ondanks de vele inspanningen, de installaties er niet altijd net bij liggen. Dat heeft met het gedrag van een kleine groep van de gebruikers te maken.

We zijn hierover constant in overleg ook met de handhavingsdiensten omdat deze problematiek duidelijk niet enkel met een nog intensiever poetsprogramma kan opgelost worden.

Om de beoordeling van de schoonmaakkwaliteit uit de subjectiviteit te halen hebben TNO en VSR samen de methodiek VSR-KMS voor het schoonmaakonderhoud ontwikkeld. De methode is er op gericht een volledig objectieve en statistisch te onderbouwen uitspraak te krijgen over de technische kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening. Hierbij maakt men gebruik van een wetenschappelijk verantwoorde steekproef volgens ISO 2859.

Cookies

Deze website gebruikt Google Tag Manager om analytische cookies en marketing cookies te plaatsen. Dit in functie van optimalisatie en om bezoekersstatistieken te kunnen bijhouden. Meer info

Accepteren       Weigeren