Economische return Lichtfestival

2 februari 2024

Dat het Lichtfestival op meerdere vlakken een absolute meerwaarde is voor onze stad, staat buiten kijf. In een recent interview (Radio 2, 31 januari) plakte schepen Van Braeckevelt een bedrag op de economische return voor onze stad. Het Lichtfestival kost de stad 1,5 miljoen euro, maar uit een bevraging na de vorige editie zou gebleken zijn dat die tot wel 44 miljoen euro opbracht voor de lokale economie. 

Ondertussen gaf de schepen ook aan dat er opnieuw dergelijke bevraging gehouden zal worden, bij 2.500 bezoekers van het Lichtfestival. Goed dat dergelijk onderzoek gebeurt, op die manier kan de economische meerwaarde ook aangetoond worden. Het is altijd interessant om deze cijfers mee te nemen in de evaluatie van het evenement.

Ik stelde daarom volgende vragen aan de schepen:

Over welk onderzoek of welke bevraging uit 2021 gaat dit? Door wie werd het onderzoek uitgevoerd en wie werd er bevraagd? Hoe kwam men tot het genoemde bedrag?
Kan het onderzoek uit 2021 a.u.b. bezorgd worden?
Wanneer zullen de resultaten van de bevraging van dit jaar beschikbaar zijn?

Het antwoord van de schepen:

De uitgebreide informatie betreffende uw vragen kan u terugvinden in deze bijlage. De methodiek voor 2024 in bijlage 2. De resultaten voor 2024 zijn op heden niet bekend.

Hieronder volgt een korte samenvatting van uw vragen over 2021:

Het onderzoeksbureau dat de bevraging uitvoerde is AGORA MARKETING
Doelgroep: Alle bezoekers van het lichfestival.
Totaal bedraag werd berekend op basis van het gemiddeld bestedingsbedrag per respondent: €41,55. Dit bedrag vermenigvuldigd met het aantal bezoekers (810.000) komt op € 33.655.500.

Cookies

Deze website gebruikt Google Tag Manager om analytische cookies en marketing cookies te plaatsen. Dit in functie van optimalisatie en om bezoekersstatistieken te kunnen bijhouden. Meer info

Accepteren       Weigeren