Capaciteitsprobleem fietsenstallingen Gent-Sint-Pieters

8 oktober 2014

Het probleem van de stallingscapaciteit voor fietsen aan het station Gent-Sint-Pieters is niet nieuw. Recent gaf u aan aan een plan te werken om op (lange) termijn de capaciteit aanzienlijk uit te breiden, maar ook vandaag is de vraag groter dan het aanbod.

Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zijn de fietsenstallingen zo goed als volzet. Hoewel heel wat van de stallingscapaciteit voorbehouden is voor pendelaars kunnen deze zich niet van de indruk ontdoen dat de stallingen oneigenlijk gebruikt worden en fietsen er voor lange tijd blijven staan. Dit bleek ook al uit eerdere acties van de NMBS waarbij ruim 25% van de fietsen langer dan een maand onaangeroerd bleef. Volgens het huishoudelijk reglement mogen fietsen 3 weken blijven staan alvorens ze kunnen weggenomen worden. Voor stallingen die in wezen voor pendelaars voorzien zijn is dit een lange periode.

  • Wat is de huidige capaciteit van de fietsenstallingen in de stationsomgeving en in welke mate volstaat deze capaciteit om aan de groeiende vraag te voldoen?
  • Is er momenteel zicht op de globale modal split van de reizigers van Gent-Sint-Pieters? Zo ja, hoe ziet deze eruit?
  • Welke maatregelen kunnen worden genomen om de stallingscapaciteit ook op kortere termijn te vergroten?
  • Wat is de frequentie van de acties om achtergelaten fietsen effectief te verwijderen en wat is het resultaat van deze acties?
  • Hoe beoordeelt u de periode van 3 weken dat fietsen kunnen blijven staan alvorens actie kan worden ondernomen? Zijn er mogelijkheden of plannen om dit bij te sturen en was hierover reeds overleg met de NMBS?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Vandaag zijn er 6671 onbewaakte fietsenstallingen en 612 bewaakte fietsenstallingen aan het station. In de toekomst worden er minimaal 10 000 fietsenstallingen gecreëerd. Er wordt bekeken om in het toekomstige concept aan het Mathildeplein nog extra plaatsen te voorzien, hierover zijn de gesprekken nog gaande. Streefdoel is om minstens naar 13.000 fietsparkeerplaatsen te evolueren. Volgens de recentste prognoses op vlak van reizigersaantallen en modal split zou dat aantal nodig zijn om in 2030 de piekvraag (op zaterdag) op te vangen.

In de periode 2007-2013 voerde de NMBS een grootschalig onderzoek uit naar de modal split van de reizigers in de Belgische treinstations. Voor Gent-Sint-Pieters werden enquêtes afgenomen in 2007. Daaruit blijkt volgende modal split:

Het volledige rapport is te vinden op de website van het Mobiliteitsbedrijf:
http://www.mobiliteitgent.be/openbaar-vervoer/nieuws/gent-sint-pieters-tweede-drukste-station-van-belgi%C3%AB

Momenteel is het zo dat de bestaande capaciteit voldoet voor de fietsparkeervraag, maar de vaststelling is dat de fietsenstalling aan de achterzijde van het station (Sint-Denijslaan) onderbenut wordt, terwijl de ondergrondse fietsparking overvol staat. Dit jaar werd de capaciteit van de ondergrondse fietsenparking beperkt uitgebreid door het bijplaatsen van een 700-tal stallingen in de ruimtes die in de toekomst worden ingevuld door commerciële functies. We blijven met de NMBS in overleg om de capaciteit van de ondergrondse fietsenparking ook op korte termijn nog uit te breiden, onder meer door het in gebruik nemen van momenteel onbenutte ruimtes. Ook het plaatsen van dubbele fietsrekken tegen de zijmuren behoort tot de pistes die worden onderzocht. De gesprekken lopen.

Max Mobiel doet contractueel drie keer per jaar een actie voor achtergelaten fietsen aan de stations Gent Sint Pieters en Gent Dampoort. Dit betreft dan een grootschalige labelling en verwijdering van fietsen die er langer dan 3 weken blijven staan. Max Mobiel haalt echter ook op constante basis fietsen weg uit de fietsenstallingen die foutief staan geparkeerd. In totaal werden tot hiertoe in 2014 al 2.141 fietsen weggehaald, waarvan slechts 416 (19%) door de eigenaar werd gerecupereerd.

Globaal ervaren wij dat fietsgebruikers in Gent Sint Pieters de regels kennen en toepassen. Er is altijd een instroom van nieuwe pendelaars die nog enigszins vertrouwd dienen te raken met deze regels, wat de blijvende en consequente herhaling van de periodieke acties door de Max Mobiel medewerkers rechtvaardigt.

Ik beoordeel de periode van drie weken als een goed compromis tussen enerzijds het vrijhouden van de fietsenstallingen voor de pendelaars en anderzijds de fietsgebruikers voldoende de tijd geven om hun fiets op te halen aan de stalling indien ze deze om een bepaalde reden voor langere periode dienen te stallen. Via de huidige acties halen de Max Mobiel medewerkers alle krotten en achtergelaten fietsen uit roulatie.
Het verder inkorten van de periode van drie weken zou mijn inziens slechts een minieme impact hebben op het verhogen van de capaciteit beschikbare stallingen aan de stations.
Ik heb dit dan ook recent niet meer besproken met de NMBS.

Hopend hiermee een antwoord te hebben gegeven op uw vragen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.