Wittewalle - Eekhoutdriesstraat (Oostakker)

2 oktober 2014

In het gedeelte van Wittewalle tussen de John F. Kennedylaan en de Eekhoutdriesstraat geldt er een inrijverbod richting John F. Kennedylaan. Buurtbewoners signaleren me dat er zich bijna dagelijks gevaarlijke situaties voordoen vanwege het negeren van dit verbod.

Op eerdere vragen hieromtrent gaf u aan dat dit gedeelte op termijn volledig zou worden “geknipt”. Bewoners vragen echter dringend maatregelen om in afwachting tot een veiligere verkeerssituatie te komen.

  • Bent u bereid op korte termijn maatregelen te nemen om tot een veiligere verkeerssituatie te komen? Zo ja, aan welke maatregelen wordt hierbij gedacht en wat is de timing om deze te implementeren?
  • Wat is de voorziene timing om Wittewalle af te sluiten voor doorgaand verkeer van de R4 d.m.v. de wegneembare paaltjes?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Vooreerst wil ik benadrukken dat ik me zeer goed bewust ben van de problematiek aan Wittewalle. Ook bij mij en mijn diensten hebben verschillende mensen hierover al aan de alarmbel getrokken.

Vervolgens beklemtoon ik ook graag dat het negeren van de aanwezige signalisatie een overtreding is waartegen de politie kan optreden. Het bestaande inrijverbod is een bewuste maatregel in functie van de verkeersveiligheid.

Ik blijf echter aandringen op de realisatie van een fysieke knip in Wittewalle, waardoor doorgaand verkeer van en naar de R4 wordt geweerd. Oorspronkelijk was het de bedoeling om deze knip (door middel van paaltjes) pas uit te voeren na de voltooiing van het afrittencomplex Langerbrugge. Op dat moment zouden vrachtwagens op een veiligere manier de R4 kunnen oprijden en was het voorzien om Wittewalle te knippen tussen het bedrijven- en woongedeelte. Wanneer de werken aan Langerbrugge zouden starten, wordt Wittewalle de enige oprit naar de R4 voor de vrachtwagens van en naar de bedrijven uit de onmiddellijke omgeving. Deze moeten dan bijna uit stilstand de R4 oprijden, wat een bijzonder onveilig manoeuvre is.

We komen echter tot de vaststelling dat dit laatste ook op vandaag al gebeurt en er bovendien door het gebrek aan knip veel sluipverkeer door Wittewalle rijdt. Daarom hebben we toch aan de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer en Departement Mobiliteit en Openbare Werken) gevraagd om de knip vervroegd te kunnen realiseren. Hierover is nog geen uitsluitsel. We zullen wel rekening moeten houden met het feit dat tijdens de werken aan het complex Langerbrugge (zie zijn voorzien voor 2015 – 2016) Wittewalle mogelijks als omleidingsroute moet dienen en de knip dan weer tijdelijk moet worden opengezet. Ook dat laatste is echter nog niet zeker.

Het dossier is donderdag 9 oktober j.l. op stadsniveau door de Mobcel (verkeerstechnisch overleg Mobiliteitsbedrijf – stedenbouw – politie – brandweer – IVAGO) besproken en positief geadviseerd. Nu ligt de vraag voor bij de Vlaamse overheid.

Ik hoop dan ook zeer spoedig op positief antwoord.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.