Zichtbaarheid parallelweg Moleneinde (Desteldonk)

7 oktober 2014

Gebruikers van de parkeerplaatsen langs de parallelweg van Moleneinde signaleren me de moeilijke zichtbaarheid bij het verlaten van de parallelweg ter hoogte van de kruising van Moleneinde met de Nokestraat. Zij suggereren om net als aan de overzijde een verkeersspiegel te voorzien om de zichtbaarheid te verbeteren.

  • Bent u op de hoogte van deze situatie? Zo ja, hoe beoordeelt u deze en welke maatregelen zullen genomen worden om er de verkeersveiligheid te verbeteren?
  • Zo nee, bent u bereid de suggestie van de bewoners te laten onderzoeken en op welke termijn kunnen hiervan desgevallend te resultaten verwacht worden?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De mogelijkheid tot plaatsing van een verkeersspiegel werd onderzocht door het Mobiliteitsbedrijf.

Het lijkt niet opportuun om een verkeersspiegel te plaatsen.

De aanwezige signaliatie stelt dat de gebruikers van de parkeerplaatsen bij het verlaten van de parallelweg ter hoogte van de kruising Moleneinde - Nokerstraat moeten stoppen.

Wanneer bestuurdersich hier aan houden, is het mogelijk om het aankomend verkeer in te schatten en zonder gevaar de parallelweg te verlaten.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.