Onaangepaste snelheid Beelbroekstraat

9 oktober 2014

Bewoners van de Beelbroekstraat maken zich zorgen over de onaangepaste snelheid waarmee auto’s op sommige plaatsen door hun straat rijden. Het gaat dan onder meer over het kruispunt met de Orchideestraat en het Beelbroekhof.

Zijn er reeds snelheidsindicatieborden met registratie van de snelheden geplaatst in de Beelbroekstraat? Zo ja, wat waren de bevindingen? Zo nee, bent u bereid deze metingen alsnog te laten plaatsvinden?
Bent u, afhankelijk van de resultaten, desgevallend bereid om bijkomende snelheidsremmende maatregelen te nemen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De laatste snelheidsmetingen in de Beelbroekstraat dateren al van eind 2011. De V85 bedroeg toen 37 km/u. Dat betekent dat op de plaats van de meting 15% van het verkeer sneller reed dan 37 km/u. Nieuwe snelheidsmetingen staan ingepland voor het einde van dit jaar.

We moeten in eerste instantie deze nieuwe snelheidsmetingen afwachten. Ik vrees echter dat we hier tegen de grenzen zijn aangebotst van wat we kunnen afdwingen snelheidsremmende maatregelen.

Vroeger was de straat onveilig, met kasseien in slechte toestand. Bij de heraanleg is rekening gehouden met het feit dat een nieuw wegdek zou kunnen uitnodigen tot een hogere snelheid. Het smalle profiel behouden en er zijn ook een zestal verkeersremmers aangebracht. Fietsers hebben los van de straat een eigen traject gekregen doorheen de verkavelingen.

Om hier het snelheidsregime af te dwingen, is er nood aan gerichte snelheidscontroles en bijkomende sensibilisering met snelheidsindicatieborden. Beide acties worden opgenomen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.