Vragen en tussenkomsten

Bijkomende mobilhomeplaatsen

Voor toeristen die reizen met een kampeerwagen zijn er in onze stad slechts een beperkt aantal voorzieningen. Men kan zich wenden tot camping Blaarmeersen en er zijn ook enkele plaatsen aan sporthal Driebeek in Gentbrugge. Deze laatste locatie biedt echter weinig of geen faciliteiten aan. Lees meer...

 


Heraanleg Heiveldstraat

Op eerdere vragen m.b.t. de integrale heraanleg van de Heiveldstraat sprak u de hoop uit de opdracht voor deze werken eind 2013 te kunnen gunnen, om te kunnen starten in het voorjaar van 2014. Voor de eigenlijke start van de werken zou er nog een infovergadering zijn waarop de werken worden toegelicht. Lees meer...

 


Foutparkeren op bushalte Oostakkerdorp

Ondanks de wegmarkering die het parkeerverbod aan de bushalte Oostakkerdorp t.h.v. huisnummer 4 benadrukt wordt er vaak foutgeparkeerd. Buurtbewoners vragen of de arcering die de wegmarkering beëindigd kan worden uitgebreid om extra te benadrukken dat op deze plaats niet mag geparkeerd worden. Lees meer...

 


Onderhoud groen Drongenplein

Handelaars uit Drongen merken op dat de hagen aan het oorlogsmonument op Drongenplein het zicht ontnemen en dringend aan een onderhoudsbeurt toe zijn. Lees meer...

 


Vandalisme Gustaaf Calierlaan

Bewoners van de Gustaaf Callierlaan melden me dat de buurt sedert enkele maanden geconfronteerd wordt met het systematisch kapot steken van de banden van auto’s. Dit is uiteraard niet alleen bijzonder vervelend, het is ook een dure aangelegenheid voor de slachtoffers. Lees meer...

 


Verkeer Wielewaalstraat

De bewoners van de Wielewaalstraat klagen over te snel verkeer in hun straat, die vaak als sluipweg dient om het kruispunt Brugsesteenweg-Rooigemlaan te vermijden Lees meer...

 


Trottoir Guislainbrug

Het trottoir op de Guislainbrug (stadinwaarts, zijde Palinghuizen), ligt er na kabelwerken belabberd bij. Het is trottoir is er al smal wegens de aanwezige elektriciteitskasten, het ligt er nu ook nog eens slecht bij. Lees meer...

 


Taxistandplaatsen

Op diverse plaatsen in onze stad is parkeerruimte voorbehouden aan taxivoertuigen. Graag had ik een overzicht van de locaties waar dit het geval is en per locatie over hoeveel voorbehouden parkeerplaatsen het gaat. Lees meer...

 


Fietsdoorgang sluis Vlaamsekaai

Desondanks er nu al erg veel fietsverkeer is aan de sluis aan de zogenaamde Saskes, over de Schelde tussen de Vlaamsekaai en de Scheldekaai, is de oversteek voor fietsers, en dan vooral senioren en kinderen niet evident omwille van het hoogteverschil dat men moet overbruggen om de sluis op te geraken. Lees meer...

 


Toeritdosering Kortrijksepoortstraat - Nederkouter

Sinds vorig jaar wordt op de as Kortrijksepoortstraat - Nederkouter een systeem van toeritdosering toegepast. De toeritdosering die, in principe, enkel actief is op piekmomenten moet een vlottere doorstroming van trams naar de Gentse binnenstad mogelijk maken. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   36   37   38   39   40   45     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.