Vragen en tussenkomsten

Kunsthuis

Kunsthuis, de fusie van de Vlaamse Opera met het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, is in onderhandeling met de Vlaamse Gemeenschap over een nieuwe beheersovereenkomst. Eerder liet u, naar aanleiding van eerdere vraagstellingen, weten dat u ook namens de stad de onderhandelingen zal starten over een nieuwe beheersovereenkomst tussen Kunsthuis en de stad Gent. Lees meer...

 


Kunstwerk klokkenstoel

Tijdens het vragenuurtje van februari informeerde ik naar de stand van zaken van de intentie van het stadsbestuur om de klokkenstoel op het E. Braunplein van een groene toets te voorzien. Schepen Watteeuw antwoordde mij toen dat na onderzoek de plannen werden bijgestuurd en dat momenteel de piste van een kunstwerk wordt onderzocht. Lees meer...

 


Fietssuggestiestroken in schoolomgeving Oostakker

In antwoord op mijn schriftelijke vraag van 30/09/2013 (Nr. 498) m.b.t. het aanbrengen van fietssuggestiestroken in de omgeving van de scholencampus EDUGO in Oostakker stelde u dat een persoonlijk plaatsbezoek uitwees dat fietssuggestiestroken hier, hoewel niet gepland, toch geen overbodige luxe zouden zijn. Lees meer...

 


Schoolomgeving Sint-Paulusstraat

Ouders van de scholen in de buurt van de Sint-Paulusstraat maken zich dagelijks zorgen over de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Bijgevoegde foto’s illustreren de verkeersonveilige situaties die er zich dagelijks voordoen: dubbelparkeren, op het trottoir en zebrapad parkeren, etc. Lees meer...

 


Fietsenstalling Safierstraat

In antwoord op mijn schriftelijke vraag m.b.t. de fietsenstalling die werd geplaatst in de Saffierstraat (Nr. 632 dd. 28/11/2013) stelde u dat fietsparkeerplaatsen worden ingericht daar waar er een duidelijke nood is, gebaseerd op signalen van burgers, eigen onderzoek en cijfers. Lees meer...

 


Mobiele website Stad Gent

Mobiel surfen maakte de laatste jaren een evolutie, misschien zelfs een revolutie mee. Mensen surfen meer en meer mobiel en hun aantal blijft stijgen. Mensen gebruiken steeds meer verschillende soorten toestellen om het internet te consulteren en vinden hun info voor een groot stuk door ernaar te zoeken via een zoekmachine. Lees meer...

 


Groene klokkenstoel

Tijdens het vragenuurtje van januari van vorig jaar informeerde ik naar de intenties van het stadsbestuur om de klokkenstoel op het E. Braunplein van een groene toets te voorzien. De schepen antwoordde toen dat mijn vraag door de bevoegde diensten zou onderzocht worden. Lees meer...

 


Overlast Fonteineplein en Blazoenstraat

Bewoners van het Fonteineplein en de Blazoenstraat signaleren verschillende vormen van overlast die ze zeer regelmatig ervaren in hun buurt. Zo wordt in de Balzoenstraat regelmatig langdurig geparkeerd door vrachtwagens, vermoedelijk afkomstig van chauffeurs die in de buurt wonen. Lees meer...

 


Accommodatie KSCE Mariakerke

Het bestuur, de begeleiders en spelers van voetbalclub Excelsior Mariakerke trekken aan de alarmbel. Ze zien de accommodatie, waar ze fier op zijn, stilaan verloederen. Naar eigen zeggen door het niet adequaat ingrijpen van de stad. Sommige problemen lijken al maanden aan te slepen. Lees meer...

 


Tijdelijk parkeerverbod werfwagens

De laatste tijd stel ik meer en meer vast dat nogal wat aannemers laks omspringen met de signalisatie van het tijdelijk parkeerverbod bij het uitvoeren van werken. In het stadscentrum, maar ook in andere wijken heerst een hoge parkeerdruk en vaak zie je een tijdelijk parkeerverbod terwijl de parkeerplaatsen niet gebruikt worden. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   32   33   34   35   36   42     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.