Vragen en tussenkomsten

Keiskantstraat Drongen

Enkele maanden geleden informeerde ik (SV 165 – Keiskantstraat Drongen) naar de mogelijkheden om een structurele oplossing te vinden voor de situatie van de staat van het wegdek van de Keiskantstraat. Lees meer...

 


Zitbanken De Assels

Het natuurgebied de Assels is als wandel- en fietsgebied erg in trek. Er is voor het gebied zelfs een bewegwijzerde wandelroute van Tourisme Oost-Vlaanderen. Helaas melden bezoekers me dat er in de Assels weinig of geen zitbankjes te bespeuren zijn. Lees meer...

 


Staat wegdek Gaverstraat

Ik ontvang geregeld klachten van bewoners over het feit dat het wegdek van de Gaverstraat nog steeds in slechtste staat verkeert. Uit het antwoord op vraag in vorige de legislatuur bleek de straat in hoofdzaak kwaliteitslabel C1 en C2 te krijgen. Dit zou geen integrale heraanleg verantwoorden maar men zou door de sectorverantwoordelijke laten controleren waar eventueel lokale herstellingen nodig waren. Lees meer...

 


Reactie stadsbestuur op fitnessclub voorbehouden voor vrouwen

Recent stond in de pers te lezen dat na Antwerpen en Brussel, er ook in Gent sinds kort een fitnessclub is waar enkel vrouwen toegelaten zijn. De hoofdreden waarom de fitnessclub aan de Dampoort sinds begin dit jaar mannen weert moet volgens het persartikel gezocht worden in het feit dat de vrouwelijke klanten zich niet op hun gemak voelden bij de mannelijke aanwezigheid of dat hun echtgenoot er niet gelukkig mee was. Lees meer...

 


Het treinongeval te Wetteren met ontsporing van wagons met gevaarlijke stoffen

Gelet op het treinongeval te Wetteren op 3 mei 2013 waarbij verschillende goederenwagons zijn ontspoord en waarbij grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in een dicht bewoonde omgeving terecht zijn gekomen; Dat door dit incident verschillende personen uit de directe en indirecte omgeving zijn getroffen en er zelfs een dodelijk slachtoffer te betreuren viel; Lees meer...

 


De Blauwe Hond

In België zijn er jaarlijks ongeveer 100.000 mensen het slachtoffer van een hondenbeet die medische verzorging vereist. Hondenbeten vormen daarom een ernstig probleem voor de volksgezondheid. De meeste bijtongevallen gebeuren in de thuisomgeving en vooral met jonge kinderen. In 86% van de gevallen wordt de beet uitgelokt door een actie van het kind naar de hond. Om bijtongevallen met kinderen te kunnen reduceren is het belangrijk dat zowel ouders als kinderen potentieel risicovolle situaties leren herkennen en zo kunnen vermijden. Lees meer...

 


Tijdelijke halte Fratersplein

Op Lijn 5 is er momenteel een omleiding n.a.v. de werken Doornzelestraat en Ham. Richting AZ Sint-Lucas loopt de alternatieve reisweg o.a. via het Fratersplein, waar een tijdelijke halte is aangebracht. Buurtbewoners hebben echter vernomen dat het om een blijvende halte zou gaan en niet om een tijdelijk halte zoals eerder aangekondigd. Het Fratersplein is een smalle straat waar het niet alleen moeilijk manoeuvreren is voor de bus, maar waar ook regelmatig ambulances passeren. Bovendien wordt de halte momenteel uitsluitend aangeduid met een haltepaal. Dit is onduidelijk voor parkeerders die er toch op de halte parkeren, waardoor de bus op straat moet stoppen met opstropping tot gevolg. Lees meer...

 


Vlaamse Opera - Gesprek met minister Schauvliege

In maart 2013 informeerde ik in de commissie Cultuur naar de reactie van het stadsbestuur op het eindrapport van de transitiemanager omtrent de fusie van de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Lees meer...

 


Zitjes Ottenstadion

Het nieuwe stadion van AA Gent aan de Groothandelsmarkt zal in juli 2013, bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, in gebruik genomen kunnen worden. Op dat moment zal het Jules Ottenstadion zijn functie verliezen. Het stadion zal afgebroken worden, om plaats te maken voor een nieuwe woonwijk. Het AG SOB heeft hiervoor al een sloopvergunning aangevraagd bij de Vlaamse overheid. Hoewel het Ottenstadion al een hele tijd in gebruik is, lijkt toch nog een deel van de infrastructuur bruikbaar te zijn, waardoor het spijtig zou zijn mocht alles zomaar onder de sloophamer verdwijnen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de zitjes in het stadion.   Lees meer...

 


Elektrische laadpalen

Vorige legislatuur werd het ‘Lokaal Luchtkwaliteitsplan (2010-2015)’ goedgekeurd. In dit plan wordt nadruk gelegd op elektrisch vervoer en engageert de stad zich o.m. om een netwerk van elektrische laadpalen uit te bouwen op het openbaar domein. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   32   33   34   35   36   37     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.