›› Home ›› Gent

Vragen en tussenkomsten

Park and Rides

In het antwoord van de schepen van mobiliteit op mijn schriftelijke vraag aangaande de bezettingscijfers van de P&R’s in Gent werd een duidelijk overzicht bezorgd. 2020 en 2021 waren uiteraard atypisch. Een P&R vormt een wisselwerking met het openbaar vervoer dat er op aantakt.  Lees meer...


Onderdoorgang fietsers ter hoogte van de fly-over

Aan de fly-over (B401) is er een onderdoorgang gemaakt voor fietsers. Verderop net voor de Keizersvest stopt het nieuwe fietspad abrupt (afslag naar brusselsesteenweg) en moeten de fietsers terug op de rijweg (zgn. moordstrookje). Dit is een zeer gevaarlijke verkeerssituatie. Lees meer...


Fix My Street

In Brussel zijn er afgelopen jaar goede resultaten geboekt met een nieuwe app ‘Fix my street’. Gebruikers kunnen met die app problemen melden die zich voordoen in de openbare ruimte. Denk maar aan kapotte straatverlichting of signalisatie. Maar het kan even goed gaan om monumenten of de staat van de beplanting. Lees meer...


Tool autovrij gebied

Ik heb lang hgepleit voor een vereenvoudiging van het vergunningensysteem dat toegang geeft tot het autovrij gebied. Afgelopen september is het reglement ter zake aangepast met heel wat verbeteringen tot gevolg, onder meer voor zorgverstrekkers en op vlak van gebruiksvriendelijkheid. Lees meer...


Mobipunten

In antwoord op mijn schriftelijke vraag d.d. 06 januari 2020 aangaande de uitbouw van zogenaamde Mobipunten gaf de schepen het volgende mee:
"Stad Gent is gestart met het uitwerken van een visie rond mobipunten. Dit kadert trouwens ook binnen de vervoerregio. Momenteel kunnen we nog geen concrete invulling of timing geven hiervan." Lees meer...


Roodborstjesstraat

Begin juli 2020 heeft collega Peeters een vraag gericht aan schepen De Bruycker omtrent de problematiek van de bomen in de Roodborstjesstraat, meer bepaald wat de impact betrof op de staat van de voetpaden. Die zijn inmiddels gerooid en er zijn nieuwe aangeplant. Ongeveer een jaar geleden zijn vervolgens de voetpaden in de Roodborstjesstraat te Wondelgem heraangelegd. Daarbij is gebruik gemaakt van dolomiet. Lees meer...


Boom zoekt grond

Ik vroeg reeds een tweetal keer naar het project 'Boom zoekt grond'. De schepen gaf in het antwoord op mijn laatste vraag daarover het volgende aan: " Indien samenwerking met de Provincie niet mogelijk zou blijken zal de Stad zelf een groepsaankoop organiseren in het winterseizoen 2021-’21. Door de coronamaatregelen hebben we dit jaar immers niet zelf kunnen opnemen." Lees meer...


Inventaris verkeersborden

In antwoord op mijn schriftelijke vraag d.d. 06 november 2019 antwoordde schepen Watteeuw het volgende: "Het Mobiliteitsbedrijf (VTT) en Digipolis zijn hier momenteel mee bezig. Vanuit Gent werken we niet rechtstreeks in de tool van Vlaanderen aangezien signalisatie niet enkel een verhaal is van verkeersborden, maar ook van wegmarkering en straatmeubilair. Lees meer...


Flexibele verkeersdrempel

In het antwoord op mijn schriftelijke vraag d.d. 16 maart 2021 omtrent geluidsoverlast veroorzaakt door verkeersmaatregelen, geeft schepen Watteeuw het volgende mee: "Ondertussen kijken we ook naar nieuwe ontwikkelingen zoals trajectcontrole of de flexibele drempel die mee veert met het zwaar vervoer en waarvan de eerste testresultaten op straat alvast hoopgevend zijn." Lees meer...


Weesfietsen

Eerder vroeg ik de schepen van mobiliteit naar de cijfers inzake weesfietsen van 2019. Lees meer...


<<  1   2   3   4   5   10   25   45     >>