›› Home ›› Gent

Heraanleg Hertstraat

2 februari 2022

De heraanleg van de Hertstraat en de omgeving is in 2016 geïnitieerd. De eerste fase van de burgerparticipatie dateert uit 2016. Voor de kerstvakantie is de omgevingsvergunning aangeplakt doch zonder verdere communicatie met de buurt. De laatste informatiebrochure maakt melding van een start van de werken (riolering en wegenis) vanaf begin 2022.

Ik stelde hierover volgende vragen aan de schepen van mobiliteit:

 • Wat is de stand van zaken? Is er al een startdatum in het vooruitzicht? Hoe lang zullen deze werken duren? 
 • Kan u graag een overzicht geven van de evolutie van de parkeerbalans? (aantallen vandaag, vs. aantallen in de toekomst) 
 • Aantal betalende parkeerplaatsen (vandaag); aantal bewonersplaatsen (vandaag); totale parkeercapaciteit (vandaag)? 
 • Aantal betalende parkeerplaatsen (toekomst); aantal bewonersplaatsen (toekomst); totale parkeercapaciteit (toekomst)? 
 • Komen er bijkomende bewonersplaatsen in de wijk? Zo niet, graag verder toelichting bij deze beleidsbeslissing?
 • Komen er bijkomende parkeerplaatsen voor mensen met een fysieke beperking? 
 • Hoeveel parkeerplaatsen worden er geschrapt in de wijk? (ihb graag duiden voor de Hertstraat, Buffelstraat, Alpacastraat, Takkebosstraat, Keviestraat, Langhalsstraat, Hofstraat)
 • Hoeveel bewonersplaatsen worden er geschrapt in de wijk? (ihb graag duiden voor de Hertstraat, Buffelstraat, Alpacastraat, Takkebosstraat, Keviestraat, Langhalsstraat, Hofstraat)
 • Hoeveel bewonersplaatsen worden gecreëerd in de Rooseveltlaan? (zoals in 2016 beloofd)
 • Hoeveel bijkomende elektrische laadpalen worden er in dit project gerealiseerd? Zijn dit plaatsen voor elektrische wagens van particulieren of voor deelwagens? 
 • Wanneer volgt een informatiemoment voor de buurt? (Het laatste informatiemoment dateert van 23 mei 2018).
 • Worden alle bestaande elektriciteitskasten op het openbaar domein weggewerkt?
 • Worden de omliggende straten (denk aan Hofstraat, Muinkkaai, Guldenspoorstraat) meegenomen met betrekking tot de geveltuintjes of gevelslingers of pergola?
 • Worden er bijkomende (inpandige) fietsenstallingen of fietstrommels voorzien?
 • Wordt de straatverlichting in de wijk ook aangepakt? (cf. uitbreiden lichtplan naar het kunstenkwartier)
 • Is het een optie om in de wijk de wenselijkheid van een aantal extra fietsstraten te onderzoeken? (ihb in de Muinklaan, Hofstraat en Guldenspoorstraat)
 • Welk type bomen worden aangeplant? 
 • Worden er ook snelheidsremmende maatregelen getroffen in deze wijk? 
 • Is er bij de heraanleg ook aandacht voor kunst in de openbare ruimte? 
 • Is er bij de heraanleg ook aandacht voor spelprikkels- of elementen voor kinderen? 
 • De uitvoering van deze werken was voorzien in 2018. Waarom zijn deze werken zo sterk vertraagd? 

Lees hier het antwoord van de schepen.