›› Home ›› Gent

Vragen en tussenkomsten

Overlast quads

In 2009 al werd de vraag gesteld of Gent, zoals een aantal andere steden en gemeenten toen, een verbod zou uitvaardigen op het rijden met een quad. Men beriep zich hiervoor op vrij algemene bepalingen in hun politiereglement (bvb. geluidsoverlast) waarover nogal wat juridische onzekerheid bestond. Op dat moment bleek er in Gent echter geen reden om een dergelijk (algemeen) verbod uit te vaardigen. Lees meer...


Verfraaiing onthaalinfrastructuur parking Vrijdagsmarkt

Vorig jaar gaf u in uw antwoord op mijn schriftelijke vraag (374/15), over de verfraaiing van de onthaalinfrastructuur van parking Vrijdagsmarkt, aan dat er in het verleden al enkele denkoefeningen waren gebeurd waarvan het Mobiliteitsbedrijf de bestaande informatie in de daaropvolgende maanden zou samenbrengen en bestuderen. Lees meer...


Trainingscomplex KAA Gent

Via de pers vernamen wat dat voetbalclub KAA Gent zich lijkt terug te trekken uit het project Molenkouter in Merelbeke. De club zou op de Molenkouter zijn beloften laten spelen en de eerste ploeg laten trainen. Merelbeke zag dat zitten. Lees meer...


Openingsuren recyclageparken

De recyclageparken van IVAGO zijn open van dinsdag tot en met zaterdag. Nogal wat mensen die op zaterdag en/of zondag werken hebben net op maandag een vrije dag. Voor hen zijn er momenteel geen mogelijkheden om naar het recyclagepark te gaan. Lees meer...


Ontzorging

In het klimaatplan 2014-2019 wordt ingezet op ontzorging. Hiermee wordt bedoeld de ondersteuning bij de uitvoering van de renovatie om de hinderpalen om aan de renovatie te beginnen weg te nemen. Tijdens de bespreking in de themacommissie van begin februari informeerde ik naar de extra inspanningen die zullen worden geleverd om senioren in dit kader te bereiken. Lees meer...


Exploitatie cafetaria's sporthallen en zwembaden

In antwoord op mijn vraag over de exploitatie van de cafetaria’s van sporthallen en zwembaden in de commissie van september vorig jaar gaf u aan dat u samen met de Sportdienst en Farys een ruimere oefening zou maken om de exploitatie te herbekijken en dit tegen eind 2015. Lees meer...


De Maagd

Zaterdag vernamen we via de pers dat het verwijderen van een prop, die al enkele weken onderaan het schilderij De Maagd op de klokkenstoel hing, iets te grondig gebeurde. Ook de verfstrepen naast het schilderij, die er integraal deel van uitmaken, werden verwijderd. Lees meer...


Onderhoud hondenlosloopweides

Honden mogen in Gent enkel loslopen op de losloopweides verspreid over de stad. Veel hondeneigenaars maken hier dan ook gebruik van. In de afgebakende zones kunnen de honden vrij spelen en zich uitleven. Hondenliefhebbers signaleren me echter dat een groot aantal van de losloopweides er nogal oneffen bij liggen en er putten, al dan niet door honden gegraven, zijn die gevaarlijk zijn voor de honden wanneer ze aan hoge snelheid over het terrein rennen. Lees meer...


Heraanleg Wittemolenstraat

Een overgroot deel van de Wittemolenstraat kreeg in het WIS een kwaliteit C3 en D. Terecht, want bewoners signaleren diepe punten die gevaarlijk zijn voor fietsers en automobilisten. De voetpaden werden al vernieuwd, wat voor de voetgangers uiteraard een verbetering is, maar ook het wegdek zelf is aan herstelling of vernieuwing toe. Lees meer...


Stand van zaken nieuwbouw dierenasiel

Vorig jaar werden extra middelen vrijgemaakt waardoor de plannen voor de bouw van een nieuw dierenasiel aan de Watersportbaan een doorstart konden maken. In antwoord op mijn vraag van juni vorig jaar antwoordde u dat werd beslist dat het asiel bouwheer wordt. Lees meer...


<<  1   5   10   23   24   25   26   27   45     >>