›› Home ›› Gent

Vragen en tussenkomsten

Huisvesting Duikclub Manta

De Koninklijke Gentse Club voor Sportduiken MANTA, de grootste duikclub in Vlaanderen, maakt zich zorgen over hun clubhuis aan de Watersportbaan. Al jaren krijgt men te horen te zullen moeten verhuizen om plaats te maken voor de hockey- en tennisterreinen van Gantoise. Lees meer...


Verhoogde bermen Baarledorpstraat

Sinds jaar en dag wordt er in de Baarledorpstraat in Drongen geparkeerd op de halfverharde stroken t.h.v. de huisnummers 55 - 63. De stroken zijn voldoende breed, waardoor er parkeren de voetgangers niet hindert. Bovendien wordt het doorgaand verkeer, in tegenstelling tot wanneer men op de rijbaan zou parkeren, niet belemmerd. Bovendien levert op de rijbaan parkeren gevaarlijke situaties op, niet in het minst voor fietsers. Lees meer...


Baby's en peuters op museumbezoek

In het kader van de achtste editie van Krokuskriebels boden drie musea dit jaar ook voor het eerst activiteiten aan voor 0- tot 4-jarigen en hun ouders. In het Gentse Museum voor Schone Kunsten gebeurde dit onder de naam De Proeftuin. Dit initiatief bleek een schot in de roos. Lees meer...


Uitvoering 'Twintigsteegjesplan'

Begin vorig jaar werd de heraanleg van twintig steegjes in het centrum van Gent aangekondigd. Uit coördinatievergaderingen bleek echter dat er in een aantal straatjes ook nog nutsleidingen vernieuwd moeten worden. Op basis van de resultaten van sonderingen zou men gaan bepalen welke straatjes wellicht wel al op vrij korte termijn, ten vroegste eind 2016, in uitvoering gaan. Lees meer...


Kleinschalige sportinfrastructuur Muinkpark

Om Gentenaars de kans te geven in hun eigen buurt op een laagdrempelige manier aan sport te doen voorzag u een budget van ruim €200.000 voor de realisatie van kleinschalige sportinfrastructuur in de wijken. De realisatie zou gebaseerd worden op de signalen van de dienst Beleidsparticipatie, maar ook op de vraag van burgers. Lees meer...


Voorrangsregeling kruispunt Alphons Braeckmanlaan

Op het einde van de Alphons Braeckmanlaan hangt een voorrangsbord B1 waardoor bestuurders voorrang moeten verlenen aan het verkeer in de Beelbroekstraat. Het voorrangsbord B15 dat bestuurders in de Beelbroekstraat voorrang verleende op het verkeer komende van de Alphons Braeckmanlaan is echter verdwenen, waardoor er ogenschijnlijk voorrang aan rechts van toepassing is en wat tot verwarrende en onveilige verkeerssituaties leidt. Lees meer...


Mobielvriendelijke versie van VisitGent

In het kader van de bespreking van de beleidsnota Toerisme maakte ik de opmerking dat een mobielvriendelijke versie van de website VisitGent een grote meerwaarde zou betekenen. Smartphones en tablets worden immers meer en meer gebruikt bij een toeristisch bezoek. Lees meer...


Paviljoentje Muinkpark

De Muinkparkwijk heeft met het Muinkparkwijkcomité een actief wijkcomité dat met tal van activiteiten het buurtleven aanzwengelt. Bij gebrek aan lokaal ligt het materiaal waarover men beschikt momenteel echter her en der bij hun leden opgeslagen. Lees meer...


Realisatie kampeerwagenterrein site Driebeek

In november vorig jaar antwoordde u op mijn vraag over de realisatie van een kampeerwagenterrein in Gent dat het verder uitwerken van de bestaande site Driebeek in Gentbrugge het voorkeurscenario was van zes onderzochte locaties. Lees meer...


Beelden Dierenasiel Citadelpark

Dierenmishandeling en -verwaarlozing komt spijtig genoeg nog steeds vaak voor. Dit gebeurt meestal achter gesloten deuren en is daarom moeilijk op te sporen. Op vrijdag 17 december bereikten via sociale media soms schokkende beelden, opgenomen in het Dierenasiel Citadelpark. Lees meer...


<<  1   5   10   24   25   26   27   28   45     >>