›› Home ›› Gent

Vragen en tussenkomsten

Stand van zaken verhuis dierenasiel

De plannen voor een nieuwe locatie voor het dierenasiel zijn al meermaals aan bod gekomen. Bij de budgetbesprekingen vernamen we dat het stadsbestuur extra middelen heeft vrijgemaakt waardoor de plannen voor de bouw van een nieuw dierenasiel aan de Watersportbaan een doorstart kunnen maken. Dit is goed nieuws. Lees meer...

 


Aankondigen kleine werken en innames openbaar domein

Op het grondgebied van Gent vinden heel wat werken plaats. Ondanks alle maatregelen is het uitvoeren van werken zonder hinder voor zowel omwonenden als het verkeer praktisch onmogelijk. Grotere werken of werken met grote verkeersimpact worden meestal vooraf aangekondigd via diverse kanalen én aankondigingsborden. Lees meer...

 


Dronevluchten tijdens Gentse Feesten

Naar aanleiding van het toenemend gebruik van drones gaf u vorig jaar aan om, met het oog op het garanderen van de veiligheid van de bezoekers tijdens de Gentse Feesten, een brief te richten aan het Directoraat Generaal der Luchtvaart met de vraag om geen dronevluchten boven het grondgebied van onze stad toe te laten tijdens de Gentse Feesten. Lees meer...

 


Hinder dierlijke uitwerpselen

Stad Gent startte enkele weken geleden de campagne ‘Samen houden we de buurt hondenpoepvrij’ om burgers te sensibiliseren rond de opruimplicht voor hondenpoep. Naar aanleiding van deze campagne werd mij gesignaleerd dat het niet langer alleen honden zijn die verantwoordelijk zijn voor uitwerpselen die op straat achterblijven. Lees meer...

 


Uitbreiding terreinen SKV Oostakker

In de beleidsnota “Gedeeld Gents Burgeschap” staat onder de noemer “Investeren in de kwaliteit en de kwantiteit van toegankelijke sportinfrastructuur” de noodzakelijk uitbreiding van terreinen voor SKV Oostakker. De club is ook voor komend seizoen genoodzaakt een inschrijvingsstop in te lassen en geen nieuwe spelers meer te aanvaarden. Lees meer...

 


Ongebruikte rijstrook Zuid

Sedert het afsluiten van de kiss and ride aan het Wilsonplein heeft de rijstrook tussen de toegang tot de ondergrondse parking en de tramstrook vanaf de splitsing aan het einde van de Zuidparklaan en de kruising met het fietspad aan de bibliotheek geen functie meer. Lees meer...

 


Onderhoud grachten Noordhoutstraat

Na de aanleg van de, voor de bewoners, omstreden grachten in de Noordhoutstraat in Drongen werd aangekondigd dat de frequentie van het onderhoud zou beperkt worden tot enkele onderhoudsbeurten per jaar, behoudens het voorkomen van specifieke proberen die bijkomende interventies zouden vereisen. Lees meer...

 


Lockersysteem Gentse Feesten

Op heel veel festivals en evenementen in Vlaanderen kan je als bezoeker een locker huren. Het systeem is zeer eenvoudig, de hele dag (en nacht?) heeft men onbeperkt toegang tot zijn eigendommen. Het is handig en bovenal, zeer veilig. Lees meer...

 


Verkeerssituatie BRAVOKO-werken

Op maandag 18 mei 2015 zijn de veel besproken werken in de Brabantdam van start gegaan. Het gaat in de eerste plaats om archeologisch onderzoek ter hoogte van de Zwaardsteeg en om sonderingen die zouden duren tot eind juni. Alle communicatie en inspanningen ten spijt, zo werd aangekondigd dat de voetpaden toegankelijk zouden blijven en de handelaars perfect bereikbaar zouden zijn, lijkt de verkeersafwikkeling al vanaf dag 1 in het honderd te lopen: de files stapelen zich op, de vitrines van de winkels worden belemmerd door geparkeerde werfwagens... Lees meer...

 


Overlast Sint-Laurentiuspark

Bewoners van Oostakker signaleren aanhoudende overlast in het Sint-Laurentiuspark. Naast het sluikstortprobleem belandde daar recent ook een picknicktafel en afvalcontainer in de vijver. In de buurt werd een tuinbank halverwege de straat gezet, etc. Lees meer...

 


<<  1   5   10   24   25   26   27   28   41     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.