›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Vragen en tussenkomsten

Hondendouche

De stad heeft een aantal voorzieningen voor hondenbezitters, zoals hondenlosloopweides, hondentoiletten en ook een hondenzwemplaats aan de Europalaan. Wat deze laatste voorziening betreft melden gebruikers mij dat deze locatie nog aantrekkelijker zou zijn mocht men daar ook de mogelijkheid hebben om de honden af te spoelen als ze in het water geweest zijn of in de modder hebben gerold. Lees meer...

 


Gemeente met een hart

Elke dag hebben mensen bloed nodig. Sterker zelfs, 70% van de bevolking heeft ooit in zijn leven bloed nodig, maar slechts 3% geeft. Het Rode Kruis wil gemeenten aansporen om het aantal bloedgevers mee te helpen stijgen, bijvoorbeeld door de gemeentelijke communicatiekanalen ter beschikking te stellen voor het informeren van de bevolking over bloedinzamelingen of de eigen medewerkers aan te sporen om minstens één keer per jaar bloed te geven. Lees meer...

 


Geregistreerde honden

In het persbericht naar aanleiding van de bekendmaking van de winnaars van “De Gelukkigste Hond van Gent” werd ook een rangschikking weergegeven van het aantal geregistreerde honden per provinciehoofdstad. Uit cijfers van de Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden en van de Gezondheidsdienst van Stad Gent blijkt dat Gent 25.138 honden telt, wat neerkomt op 161 honden per vierkante kilometer. Lees meer...

 


Procedure verloren gelopen dieren

Eerder dit jaar informeerde ik (schriftelijke vraag 133/2013) naar de procedure die geldt in geval van verloren gelopen of achtergelaten (gewonde) dieren. Het is niet voor elke dienst even duidelijk wie er wanneer moet worden ingezet, met een onduidelijke communicatie naar de burger toe tot gevolg. Lees meer...

 


Dierenasiel

Bij het dierenasiel, momenteel gevestigd in het Citadelpark, kijkt men al ettelijke jaren uit naar de geplande herhuisvesting naar de Noorderlaan aan de Watersportbaan. Naar aanleiding van de berichtgeving dat de bouw van dit nieuwe dierenasiel op de lange baan zou worden geschoven omdat er onduidelijkheid zou bestaan of de nodige financiële middelen wel voorhanden zijn, heeft het dierenasiel een open brief gericht aan schepen Balthazar en schepen Heyse om hierover zijn bezorgdheid te uiten. Lees meer...

 


Reactie stadsbestuur op fitnessclub voorbehouden voor vrouwen

Recent stond in de pers te lezen dat na Antwerpen en Brussel, er ook in Gent sinds kort een fitnessclub is waar enkel vrouwen toegelaten zijn. De hoofdreden waarom de fitnessclub aan de Dampoort sinds begin dit jaar mannen weert moet volgens het persartikel gezocht worden in het feit dat de vrouwelijke klanten zich niet op hun gemak voelden bij de mannelijke aanwezigheid of dat hun echtgenoot er niet gelukkig mee was. Lees meer...

 


Het treinongeval te Wetteren met ontsporing van wagons met gevaarlijke stoffen

Gelet op het treinongeval te Wetteren op 3 mei 2013 waarbij verschillende goederenwagons zijn ontspoord en waarbij grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in een dicht bewoonde omgeving terecht zijn gekomen; Dat door dit incident verschillende personen uit de directe en indirecte omgeving zijn getroffen en er zelfs een dodelijk slachtoffer te betreuren viel; Lees meer...

 


De Blauwe Hond

In België zijn er jaarlijks ongeveer 100.000 mensen het slachtoffer van een hondenbeet die medische verzorging vereist. Hondenbeten vormen daarom een ernstig probleem voor de volksgezondheid. De meeste bijtongevallen gebeuren in de thuisomgeving en vooral met jonge kinderen. In 86% van de gevallen wordt de beet uitgelokt door een actie van het kind naar de hond. Om bijtongevallen met kinderen te kunnen reduceren is het belangrijk dat zowel ouders als kinderen potentieel risicovolle situaties leren herkennen en zo kunnen vermijden. Lees meer...

 


Dierenwelzijn - Gewonde dieren

Gent heeft de laatste jaren stevige stappen gezet inzake dierenwelzijn. De nieuwe bestuursploeg geeft in het bestuursakkoord aan op de ingeslagen weg verder te willen gaan en verder te zullen werken aan het verhogen van het dierenwelzijn in onze stad. Op de website van de Stad Gent staan onder de rubriek dierenwelzijn duidelijke richtlijnen voor de Gentenaar met wie ze, afhankelijk van de situatie, contact kunnen opnemen wanneer ze geconfronteerd worden met gekwetste dieren of dieren in nood. Lees meer...

 


<<  1   5   6   7     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.