›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Vragen en tussenkomsten

Cijfers sluikstortproblematiek in Gent

Voor wat betreft de sluikstortproblematiek in Gent had ik graag over volgende cijfers beschikt. Lees meer...


Zwerfvuil Brugse Poort

Vorige legislatuur werd door het toenmalige stadsbestuur een actieplan “Propere Stad 2008-2013 - Samen voor een proper Gent” uitgewerkt. Dit plan omvatte 35 acties om Gent proper te maken en te houden, waaronder het afsluiten van netheidscharters. Lees meer...


Hondenpoeppaaltjes

In het bestuursakkoord 2013-2018 staat aangegeven dat de nieuwe bestuursploeg de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten wil opvoeren. Waar nodig moeten meer en/of grotere afvalbakken geplaatst worden of moet de ophaalfrequentie worden verhoogd. De begeleider van een hond is altijd verantwoordelijk voor het opruimen van de hondenpoep en het reinigen van de bevuilde plaats. Lees meer...


Onderhoud terreinen Keiskant

Ik werd onlangs door enkele buurtbewoners van het speelterrein Keiskant in Drongen uitgenodigd om enkele problematieken aan te kaarten. Toen ik ter plaatse ging kijken, kon ik zelf vaststellen dat de terreinen rondom de sporthal er desolaat en verwaarloosd bij liggen. Overal ligt zwerfafval, her en der verspreid op de parking, de bermen en de speeltuin. De vuilnisbak aan de wandelweg tussen de golfsite en de voetbalterreinen wordt door niemand beheerd, waardoor het vuil naast de bak ligt gestapeld. Lees meer...


Verlichting Keiskant

Buurtbewoners en gebruikers van de sporthal kaarten aan dat de parking van sporthal Keiskant in Drongen 's avonds onvoldoende verlicht is. In het verleden zijn er ook al vragen geweest omtrent de beperkte (enkel als de verlichtingsmasten van de voetbelvelden branden) verlichting van de piste. Het antwoord van de sportdienst was toen dat men in overweging zou nemen ook de piste te laten verlichten, mogelijks met openbare verlichting. Lees meer...


Verlichting Kunstlaan

De sfeerverlichting die geplaatst werd in de Kunstlaan en gericht staat op de gevels zorgt ervoor dat het op het straatniveau een stuk donkerder is geworden. Dit heeft te maken met het feit dat de gevelverlichting ofwel omhoog is gericht, ofwel wordt gehinderd door balkons en loggia's die veelvuldig in de straat aanwezig zijn. Lees meer...


<<  1   2   3   4     >>