›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Vragen en tussenkomsten

Aanvullend reglement Baarledorpstraat

Op mijn eerdere schriftelijke vraag met betrekking tot het parkeren op de halfverharde stroken in de Baarledorpstraat in Drongen antwoordde u dat Stad Gent geen beslissing kan nemen inzake dit dossier en afhankelijk is van het gewest. Lees meer...


Tijdelijke parkeerplaats voor personen met een beperking

In de Gouvernementstraat is een tijdelijke parkeerplaats voor personen met een beperking voorzien. De parkeerplaats is echter nogal ongelukkig ingepland en kan niet gebruik worden vanwege gele betonblokken, tijdelijke elektriciteitskasten en gestalde fietsen. Lees meer...


Renovatie Pontbrug

In januari startte de aannemer met de langverwachte renovatie van de Pontbrug in Drongen. De werken zullen ongeveer een half jaar duren. Na de voltooiing van de werken zou de brug opnieuw geschikt zijn voor verkeer tot 44 ton en zou de tijdelijke noodbrug verwijderd worden. Lees meer...


Overlast quads

In 2009 al werd de vraag gesteld of Gent, zoals een aantal andere steden en gemeenten toen, een verbod zou uitvaardigen op het rijden met een quad. Men beriep zich hiervoor op vrij algemene bepalingen in hun politiereglement (bvb. geluidsoverlast) waarover nogal wat juridische onzekerheid bestond. Op dat moment bleek er in Gent echter geen reden om een dergelijk (algemeen) verbod uit te vaardigen. Lees meer...


Verfraaiing onthaalinfrastructuur parking Vrijdagsmarkt

Vorig jaar gaf u in uw antwoord op mijn schriftelijke vraag (374/15), over de verfraaiing van de onthaalinfrastructuur van parking Vrijdagsmarkt, aan dat er in het verleden al enkele denkoefeningen waren gebeurd waarvan het Mobiliteitsbedrijf de bestaande informatie in de daaropvolgende maanden zou samenbrengen en bestuderen. Lees meer...


Heraanleg Wittemolenstraat

Een overgroot deel van de Wittemolenstraat kreeg in het WIS een kwaliteit C3 en D. Terecht, want bewoners signaleren diepe punten die gevaarlijk zijn voor fietsers en automobilisten. De voetpaden werden al vernieuwd, wat voor de voetgangers uiteraard een verbetering is, maar ook het wegdek zelf is aan herstelling of vernieuwing toe. Lees meer...


Verhoogde bermen Baarledorpstraat

Sinds jaar en dag wordt er in de Baarledorpstraat in Drongen geparkeerd op de halfverharde stroken t.h.v. de huisnummers 55 - 63. De stroken zijn voldoende breed, waardoor er parkeren de voetgangers niet hindert. Bovendien wordt het doorgaand verkeer, in tegenstelling tot wanneer men op de rijbaan zou parkeren, niet belemmerd. Bovendien levert op de rijbaan parkeren gevaarlijke situaties op, niet in het minst voor fietsers. Lees meer...


Uitvoering 'Twintigsteegjesplan'

Begin vorig jaar werd de heraanleg van twintig steegjes in het centrum van Gent aangekondigd. Uit coördinatievergaderingen bleek echter dat er in een aantal straatjes ook nog nutsleidingen vernieuwd moeten worden. Op basis van de resultaten van sonderingen zou men gaan bepalen welke straatjes wellicht wel al op vrij korte termijn, ten vroegste eind 2016, in uitvoering gaan. Lees meer...


Voorrangsregeling kruispunt Alphons Braeckmanlaan

Op het einde van de Alphons Braeckmanlaan hangt een voorrangsbord B1 waardoor bestuurders voorrang moeten verlenen aan het verkeer in de Beelbroekstraat. Het voorrangsbord B15 dat bestuurders in de Beelbroekstraat voorrang verleende op het verkeer komende van de Alphons Braeckmanlaan is echter verdwenen, waardoor er ogenschijnlijk voorrang aan rechts van toepassing is en wat tot verwarrende en onveilige verkeerssituaties leidt. Lees meer...


Paviljoentje Muinkpark

De Muinkparkwijk heeft met het Muinkparkwijkcomité een actief wijkcomité dat met tal van activiteiten het buurtleven aanzwengelt. Bij gebrek aan lokaal ligt het materiaal waarover men beschikt momenteel echter her en der bij hun leden opgeslagen. Lees meer...


<<  1   5   9   10   11   12   13   20     >>