›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Vragen en tussenkomsten

Toekomst Hotel d'Hane Steenhuyse

In de commissie Cultuur, Sport en Feesten van oktober 2016 heeft u naar aanleiding van een mondelinge vraag de stand van zaken meegegeven rond de herbestemming van het beschermde monument Hotel d’Hane Steenhuyse. Het bepalen van de randvoorwaarden waarbinnen exploitatie mogelijk is, is voor de Dienst Monumentenzorg al enige tijd een hinderpaal om de concessie-oproep te kunnen publiceren. Lees meer...


Mobielvriendelijke versie van VisitGent

In het kader van de bespreking van de beleidsnota Toerisme maakte ik de opmerking dat een mobielvriendelijke versie van de website VisitGent een grote meerwaarde zou betekenen. Smartphones en tablets worden immers meer en meer gebruikt bij een toeristisch bezoek. U antwoordde dat de nood aan een mobielvriendelijke versie van VisitGent gekend is en dat hier samen met Digipolis aan wordt gewerkt. Lees meer...


Digitaal 3D-infopunt in station Gent Sint-Pieters

In het station Gent-Sint-Pieters is een digitaal 3D-infopunt aanwezig voor bezoekers aan onze stad. Deze toepassing werd gerealiseerd in samenwerking met Toerisme Vlaanderen. Gent zette met dit infopunt naar verluidt de primeur van de eerste permanente, op afstand bemande toeristische 3D-toepassing ter wereld op zijn naam. Lees meer...


Aantal ontleningen in Bibliotheek Gent

In Gent kunt u met een lenerskaart gratis boeken ontlenen in de Hoofdbibliotheek, in de 14 bibliotheken in de wijken of deelgemeenten en in het Mobiel Bibliotheekpunt. Er kan in verschillende bibliotheken tegelijk ontleend worden. Lees meer...


Stand van zaken realisatie kampeerwagenterrein

Vorig jaar antwoordde u positief op mijn vraag over de realisatie van een kampeerwagenterrein in Gent. Vanwege het ontbreken van kennis en ervaring over de bouw en de uitbating van een kampeerwagenterrein bij de stedelijke diensten werd Farys bereid gevonden om mee te werken aan het dossier. Lees meer...


Impact terreurdreiging op Gentse toeristische en culturele sector

De dodelijke aanslagen in Brussel hebben een grote impact gehad op het culturele leven van onze hoofdstad. Maar ook in andere steden zijn de gevolgen voelbaar geweest. Lees meer...


VZW Lyrica

Sinds 2014 ontvangt de vzw Lyrica geen nominatieve subsidie meer van de stad Gent. Nochtans was deze subsidie de jaren ervoor nog verhoogd naar 5000 euro. Dit omwille van het waardevolle karakter van hun werking. Vzw Lyrica heeft al meerdere malen te kennen gegeven dat het structureel terugdringen van deze subsidie voor de vzw niet houdbaar is. Lees meer...


1, 2, 3 piano 2016

Het muzikaal project 1, 2, 3 piano gaat haar laatste week in. Het is daarom uiteraard nog wat vroeg voor een evaluatie, maar deze vierde editie kende ook wel een aantal nieuwigheden waarover wellicht toch al een en ander kan meegegeven worden. Lees meer...


Implementatie UiTPAS-systeem KAA Gent

Tijdens de gemeenteraad van mei antwoordde u op een mondelinge vraag dat u het nieuwe Pro League-ticketingsysteem werd aangepast waardoor het UiTPAS-systeem vanaf komend voetbalseizoen ook kan gebruikt worden voor wedstrijden van KAA Gent. Lees meer...


Last minute tickets aan halve prijs

In Antwerpen beschikt men sinds enkele jaren over een Last Minute Ticket Shop. Hier worden tickets voor voorstellingen en concerten in Antwerpse theaters en concertzalen aangeboden aan halve prijs. Het gaat hier zowel om dans, theater, musical, popconcerten, comedy, opera en klassieke concerten. Lees meer...


<<  1   5   7   8   9   10   11   12     >>