›› Home ›› Gent

Vragen en tussenkomsten

Taxi's Braunplein

Er werd mij gesignaleerd dat taxi’s het Braunplein vaak als doorsteek gebruiken (komende uit Klein Turkije naar Belfortstraat en omgekeerd). Een aantal zouden zelfs onder de Stadshal doorrijden. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Lees meer...

 


Muinkparkwijk

Buurtbewoners hebben naar aanleiding van een bewonersoverleg een aantal vragen en suggesties geformuleerd bij de verkeerssituatie in de Tentoonstellingslaan. Lees meer...

 


Hondenpoeppaaltjes

In het bestuursakkoord 2013-2018 staat aangegeven dat de nieuwe bestuursploeg de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten wil opvoeren. Waar nodig moeten meer en/of grotere afvalbakken geplaatst worden of moet de ophaalfrequentie worden verhoogd. De begeleider van een hond is altijd verantwoordelijk voor het opruimen van de hondenpoep en het reinigen van de bevuilde plaats. Lees meer...

 


Onderhoud terreinen Keiskant

Ik werd onlangs door enkele buurtbewoners van het speelterrein Keiskant in Drongen uitgenodigd om enkele problematieken aan te kaarten. Toen ik ter plaatse ging kijken, kon ik zelf vaststellen dat de terreinen rondom de sporthal er desolaat en verwaarloosd bij liggen. Overal ligt zwerfafval, her en der verspreid op de parking, de bermen en de speeltuin. De vuilnisbak aan de wandelweg tussen de golfsite en de voetbalterreinen wordt door niemand beheerd, waardoor het vuil naast de bak ligt gestapeld. Lees meer...

 


Toestand Keiskantstraat Drongen

Ik werd onlangs door enkele buurtbewoners van het speelterrein Keiskant in Drongen uitgenodigd om enkele problematieken aan te kaarten. Toen ik ter plaatse ging kijken, kon ik zelf vaststellen dat de terreinen rondom de sporthal er desolaat en verwaarloosd bij liggen. Ik stelde daarom dan ook een vraag aan schepen Tapmaz. Lees meer...

 


Beiaard Belfort

De beiaardtrommel, die de automatische melodieën aanstuurt die op gezette tijdstippen vanuit het Belfort weerklinken, wordt tweejaarlijks leeggehaald om er nieuwe melodieën op te installeren. Omdat de vorige keer dat dit proces heeft plaatsgevonden dateert van bijna twee jaar geleden, wens ik het stadsbestuur volgende vragen te stellen. Lees meer...

 


Kleur Gent blauw-wit

Gent heeft iets met licht. Op gebied van verlichting van de openbare ruimte in de stad loopt Gent al jaren voorop. Gent ontwikkelde als eerste Vlaamse stad een echte visie op straatverlichting wat leidde tot het veelvuldig bekroonde lichtplan. De talrijke initiatieven die inmiddels werden ontwikkeld rond het thema, denk maar aan “Gent: Lichtstad”, “Gent belicht, Gent verlicht”, en de massale opkomst voor evenementen als het Lichtfestival tonen aan hoe Gentenaars de verlichting van onze stad zijn gaan appreciëren. Lees meer...

 


Straatnaamborden

Mobiliteitsorganisatie Touring heeft vastgesteld dat er heel wat schort aan het onderhoud van de straatnaamborden. Nagenoeg de helft van de straten en wegen zou geen straatnaambord meer hebben, en een groot deel is onleesbaar of beschadigd. Lees meer...

 


Dierenwelzijn - Gewonde dieren

Gent heeft de laatste jaren stevige stappen gezet inzake dierenwelzijn. De nieuwe bestuursploeg geeft in het bestuursakkoord aan op de ingeslagen weg verder te willen gaan en verder te zullen werken aan het verhogen van het dierenwelzijn in onze stad. Op de website van de Stad Gent staan onder de rubriek dierenwelzijn duidelijke richtlijnen voor de Gentenaar met wie ze, afhankelijk van de situatie, contact kunnen opnemen wanneer ze geconfronteerd worden met gekwetste dieren of dieren in nood. Lees meer...

 


Vlaamse Opera

In de pers van dinsdag 26 februari 2013 stond te lezen dat er om de fusie van de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen tot een goed einde te brengen, voor de periode 2014-2018 een extra 550.000 euro aan subsidies per jaar nodig is. Dat stelt transitiemanager Dominique Savelkoul, die het veranderingsproces begeleidde in haar eindrapport. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   38   39   40   41   42     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.