›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Huisdierensticker en digitaal register huisdieren

21 oktober 2019

Sinds ongeveer een jaar kan men in alle Vlaamse steden en gemeenten de huisdierensticker gratis ophalen in het gemeentehuis. De sticker geeft aan hoeveel huisdieren er in huis zijn. In geval van nood kan de brandweer dan echt op zoek gaan naar alle bewoners. 

Daarnaast zou het aangewezen zijn dat er op gemeentelijk niveau een digitaal register wordt aangelegd, zodat de brandweer of andere hulpdiensten met één klik weten wie welke huisdieren heeft. Idealiter zouden de brandweer en de hulpdiensten inzage moeten kunnen krijgen in Cat.ID en Dog.ID. Het is belangrijk dat de informatie up to date blijft. Heel wat overleden dieren worden bijvoorbeeld niet uitgeschreven.

Ik stelde daarom volgende 3 vragen aan bevoegd schepen Tine Heyse:

Hoeveel huisdierenstickers werden er in Gent reeds verdeeld?
Kan de informatie ivm de huisdierensticker vermeld worden op de website van Stad Gent, indien dit nog niet zou gebeurd zijn?
Wordt er in Gent zo’n digitaal register bijgehouden die door de brandweer en/of andere hulpdiensten kan geraadpleegd worden?

Het antwoord van de schepen:

Geacht raadslid,

De uniforme huisdierenstickers, waarnaar gerefereerd wordt, zijn inderdaad sinds voorjaar 2018 in omloop en geven aan hoeveel en welke huisdieren er in een huis wonen, in geval van nood/brand.  

In Gent kan men zo een huisdierensticker afhalen in de stadswinkel en in alle Gentinfopunten. De stickers liggen ter beschikking aan de balie en kunnen vrij meegenomen worden. Er wordt echter niet geregistreerd wie een sticker meeneemt. Afgaande op hoeveel stickers er nog in voorraad zijn, zijn er naar schatting 1.500 verdeeld.

De informatie over de huisdierensticker staat reeds vermeld op de website van de stad Gent onder het thema ‘dierenwelzijn’. Deze actie kan in de toekomst nog wel eens extra onder de aandacht gebracht worden via extra vermelding op  website, stadsmagazine of sociale media.  

Wat het bijhouden van een digitaal register betreft: bij dringende oproepen inzake brand wordt er steeds op basis van diverse informatie een zo accuraat mogelijke situatieschets meegegeven aan de interventieploegen. Dit gaat om informatie die binnenkomt via de noodcentrale zelf, en informatie die meegedeeld wordt op de locatie zelf door bijvoorbeeld de bewoners, buren of omstaanders. Er wordt vooral afgegaan op bepaalde feitelijkheden ter plaatse.

De huisdierensticker is hierbij een belangrijke direct zichtbare informatiebron bij dergelijke interventies waarbij aangegeven wordt dat er mogelijks huisdieren aanwezig kunnen zijn. Op basis van al deze informatie krijgt de brandweer een goede indicatie van de situatie, waarbij dus ook het aspect van het in veiligheid brengen van huisdieren steeds wordt meegenomen.

De brandweer is daarom niet direct vragende partij dat er daarnaast nog eens een dergelijk digitaal register wordt bijgehouden.