›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Controles fietsers

2 maart 2020

Uit een onderzoek van het verkeersinsituut Vias blijkt dat de Vlaming veel en graag fietst. Een goede zaak, dat is evident!
Uit het onderzoek blijkt echter ook dat het niet altijd even veilig gebeurt. Zo geeft 57 procent toe nog op de fiets te kruipen als hij of zij alcohol heeft gedronken. Men beseft hierbij onvoldoende dat men niet alleen zichzelf maar ook andere weggebruikers in gevaar brengt.

Een kwart van de fietsers geeft bovendien toe soms door het rood te rijden of geen verlichting te gebruiken in het donker. Ook dit zijn zaken die nefast zijn voor de verkeersveiligheid.

Ik vroeg aan onze burgemeester of er door de Gentse politie ingezet wordt op controles van fietsers, en of het aantal controles meegegeven kan worden dat in 2019 heeft plaatsgevonden. Ook vroeg ik me af hoeveel fietsers zich niet aan de regels bleken te houden.

Het antwoord van de burgemeester:

Geacht raadslid,

De aandacht van de politie voor verkeersveiligheid richt zich op alle weggebruikers, ook op fietsers.
De politie organiseert vaak controles op fietsen, dit zowel gericht op fietsverlichting als op andere overtredingen.
De politie geeft mij mee in 2019 in totaal 8.871 fietsers te hebben gecontroleerd, hierbij werden volgende overtredingen vastgesteld:

- Alcohol: 18 overtredingen
- Fietslicht: 551 overtredingen
- GSM: 49 overtredingen
- Bord C1/C3: 603 overtredingen
- Bord C11: 54 overtredingen
- Plaats op de rijbaan: 49 overtredingen
- Negeren verkeerslichten: 102 overtredingen
- Technische eisen: 28 overtredingen
- Links in rijrichting: 57 overtredingen
- Andere: 283 overtredingen