›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

10 miljoen euro subsidies voor veiligere schoolomgevingen en schoolroutes in 2020

27 januari 2020

Sinds 29 maart 2019 kunnen gemeenten subsidies aanvragen voor projecten die door snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen op hun grondgebied verhogen. Voor 2020 heeft de Vlaamse Regering hiervoor opnieuw een budget van 10 miljoen euro uitgetrokken.

De middelen kunnen onder andere gebruikt worden om een schoolstraat in te richten, fiets- en voetpaden heraan te leggen, markeringen, signalisatie en straatmeubilair aan te brengen of om een fietsbeloningssysteem op te zetten. Vlaams Minister Lydia Peeters roept alle steden en gemeenten op om na te gaan welke maatregelen ze kunnen invoeren. In totaal heeft de Vlaamse overheid al aan 50 gemeenten een subsidie toegekend, goed voor een totaalbedrag van 1 546 708,20 euro. Samen is dit goed voor verkeersveilige maatregelen in 194 schoolomgevingen.

Naar aanleiding hiervan vroeg ik aan bevoegd schepen Watteeuw of de betreffende diensten van stad Gent hier in 2020 beroep op gaan doen.

Ik mocht hierover volgend antwoord ontvangen:

Geachte mevrouw D’Hose,

Onze diensten zijn inderdaad van plan om hier beroep op te doen. Het Mobiliteitsbedrijf is momenteel samen met de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen de projecten aan het inventariseren die in aanmerking zullen komen voor deze subsidie in 2020.